Detecció i intervenció en dificultats d’aprenentatge: dislèxia, TDAH, discalculia i TANV

Durada Modealitat C - En línia 30 hores
Horari Del 1 al 5 de juliol de 2019
Crèdits 1.50 ECTS
CoordinacióMercè Gonzàlez Calderón
escola-d-estiu

Inscripció al curs:

Horari:
Modalitat C - En línia (30 hores)
Del 1 al 5 de juliol de 2019

Preu:

El preu de la inscripció és de 85 euros i dóna accés a 30 hores de formació (1 curs) en qualsevol de les modalitats.

Accés a la plataforma d'inscripció en línia (a partir del 2 de maig):

La inscripció podràs realitzar-la des del 2 de maig fins al 21 de juny de 2019 clicant al següent:

Si no tens usuari Blanquerna, l'hauràs de crear clicant sobre l'opció "no tinc usuari" i registrant-te abans de seguir endavant amb el procés d'inscripció. Si tens qualsevol dubte sobre com fer el procés de registre o de matrícula, pots consultar la següent guia de matrícula


Descripció del curs:

En aquest curs es treballaran les característiques específiques de cada trastorn i els instruments per a la seva detecció precoç. S’aplicaran estratègies i s’utilitzaran materials i eines pràctiques per a la intervenció a l'escola i a la consulta, i es facilitaran pautes de comunicació amb famílies i altres professionals. Aquests aprenentatges s’integraran elaborant un programa d’intervenció ajustat a les necessitats dels participants.


Objectius: 
 

  • Conèixer les característiques de cada trastorn per comprendre’n la seva naturalesa i com afecten als alumnes amb dificultats.
  • Aplicar les pautes de detecció per afavorir-ne la detecció precoç.
  • Aplicar les estratègies, materials i eines pràctiques d’intervenció. 
  • Analitzar i extreure conclusions d’intervenció en casos reals rellevants al context dels participants a partir dels materials treballats, elaborant un programa d’intervenció específic.

 


Continguts: 

  • Sessió 1: Característiques de cada trastorn. Instruments de detecció. Aplicació i casos pràctics. 
  • Sessió 2: Estratègies i eines d’intervenció. Models i exercicis d’intervenció en dislèxia i discalcúlia. 
  • Sessió 3: Models i exercicis d’intervenció en TDAH i TANV. Aplicació i casos pràctics. 
  • Sessió 4: Elaboració d’un programa d’objectius de treball i pla d’intervenció, aplicable a diversos tipus d’alumnat. 
  • Sessió 5: Es compartirà i s’exposarà el resultat del treball dels diferents grups per tal que tots els participants disposin de diferents tipus de programes d’objectius i plans d’intervenció.

Metodologia: 

Cada sessió es centra en un trastorn específic, combinant la informació teòrica, l'accés a diversos materials pràctics, i la realització d'una tasca (a triar entre dues opcions) on s'apliquen estratègies de detecció, o d'intervenció, o d'adaptació de materials. Es treballarà sobre casos reals, amb materials audiovisuals i escrits representatius de cada trastorn. Es donarà especial atenció als casos específics que els participants vulguin aportar. S’elaboraran materials adaptats als alumnes amb aquests trastorns, basats en materials reals de suport a la pràctica docent (recursos al web, programes informàtics, fitxes, llibres de text, exercicis de reforç, etc.). 


Docents:

Mercè Gonzàlez Calderón. Psicòloga especialista en TDAH, dislèxia i altres dificultats d’aprenentatge en nens, adolescents i adults. Combina la pràctica clínica amb la formació a docents i professionals externs. Fundadora i Directora de PsicoAvant Badalona, gabinet de Psicologia i Logopèdia.