Let's plan English in a competency way [CURS TANCAT]

escola-d-estiu

 

Descripció del curs

El curs va dirigit principalment a Mestres especialistes d’anglès de primària que tinguin la necessitat o curiositat de saber/voler programar l’anglès seguint el nou currículum basat en competències.

 

Els participants del curs és familiaritzaran amb el currículum des d'una perspectiva molt pràctica. Es mostraran i s’analitzarà documentació per a fer una programació didàctica per tal d’estar familiaritzats/des amb la nova nomenclatura i continguts de la mateixa. Alhora s'analitzaran diferents propostes d'unitats didàctiques basades en les competències pròpies de l'àrea. També presentarem i analitzarem noves perspectives i metodologies per a l'ensenyament i l'aprenentatge d'anglès a educació primària, així com diferents tipus de recursos; tractant de veure què estem acostumats a fer a classe i com podem actualitzar-nos incorporant aquestes noves perspectives.


Objectius

  • Capacitat de programar i avaluar d'una manera competencial.
  • Capacitat de millorar la pràctica docent del professorat de llengua anglesa mitjançant el treball per projectes (PBL).
  • Capacitat de posar en pràctica estratègies per a la gestió i dinamització de l'aula com el treball col·laboratiu, la gamificació, flipped learning i thinking-based learning.
  • Capacitat d'elaborar activitats competencials. 

Continguts

  • Our new curriculum , let's get familiar with it. 
  • Introduction to Competency-based assessment.
  • Learner-centred methodologies: PBL, Flipped learning, Thinking-based Learning.
  • Cooperative learning and Gamification.
  • Competency materials.

 


Metodologia

El curs serà principalment pràctic i en anglès; en el qual la teoria es treballarà des  d’una perspectiva pràctica i dinàmica. Fomentant la col·laboració i la participació activa dels participants.
Els/les participants hauran d'anar realitzant petites tasques pràctiques en cadascun dels mòduls per tal d'anar assolint els objectius del curs

 


 

Docent

Marta Hernández Aznar. Mestre d'EGB, especialitat Filologia anglesa per la Universitat de Barcelona. Grau en Estudis anglesos (antiga Filologia anglesa) per la Universitat de Barcelona. Títol de mestra de Català. Postgrau de Metodologia CLIL per la Universitat de Nottingham. Cap d'estudis durant 10 anys en l'escola Bellavista de Les Franqueses del Vallès. Actualment mestra a l'escola Mestre Enric Gibert i Camins de Barcelona com a especialista d'anglès portant a terme el projecte GEP (Generació Plurilingüe).