Curs 8. Disciplina positiva a l'aula: eines per a millorar el clima de classe i intervenir amb alumnes difícils [Curs tancat]

Durada Horari B - Semipresencial (30 hores, de les quals 20 són presencials i 10 en línia)
Horari Del 2 al 6 de juliol de 2018 en horari de 9h a 13.30h.
Crèdits 1.50 ECTS
CoordinacióUrsula Oberst
Preinscripció Matricula a partir del 28/05/2018
escola-d-estiu1032

Inscripció al curs:

Horari:

Horari B - Semipresencial (30 hores, de les quals 20 són presencials i 10 en línia)
Del 2 al 6 de juliol de 2018 en horari de 9h a 13.30h

Preu:

El preu de la inscripció és de 85 euros i dóna accés a 30 hores de formació (1 curs) en qualsevol de les modalitats.

**Curs tancat**


Descripció del curs: 

Aquest curs tracta sobre el mètode Educació per a la Convivència-Disciplina Positiva (EDUCON-DP) destinat a mestres d’educació infantil i primària que busquen estratègies per a millorar la disciplina i la convivència a l’aula, especialment amb aquells infants que no tenen límits o fins i tot presenten problemes comportamentals. L’objectiu és capacitar els docents a intervenir eficaçment i directament a l’aula en els problemes de conducta i prevenir la seva reaparició, amb la fi de millorar la competència docent, el clima a la classe i el benestar personal dels alumnes i dels professors. S’ensenyen les tècniques principals d'un enfocament educatiu que, en la disjuntiva entre una educació autoritària i una educació consentidora i sense límits, opta per a una educació “ferma i amable” a fi de millorar la cooperació dels nens i la convivència en la família i en l’aula, mitjançant unes actituds i tècniques específiques.


Objectius: 

Objectiu 1: Ser capaç d’identificar les principals tècniques del mètode de Disciplina Positiva a l’aula
Objectiu 2: Ser capaç d’aplicar tècniques de conseqüències naturals i lògiques en un context d’aula
Objectiu 3: Ser capaç d'aplicar el mètode de treball a un cas del context escolar propi. 
Objectiu 4: Ser capaç proposar un model d'intervenció en un cas exposat per un altre professor.


Continguts: 

Sessió 1: Exposició teòrica de la Psicologia Adleriana i la de Rudolf Dreikurs (“Els quatre objectius”), base de la Educació per a la Convivència-Disciplina Positiva. Exercici i reflexió de l’activitat “La carta més alta”. Pràctica en role playing per a identificar els objectius dels alumnes amb problemes de conducta. 
Sessió 2: Exposició i pràctica de les tècniques bàsiques de Disciplina Positiva 
Sessió 3: Exposició de les tècniques del mètode EDUCON 
Sessió 4: Exercicis de les tècniques d'encoratjament i de conseqüències naturals i lògiques en un context d’aula
Sessió 5: Treball amb casos aportats pels assistents


Activitats: 

Activitat 1: Participació activa en com a mínim dos exercicis i/o role-playing
Activitat 2: Resolució en grups petits de casos presentats per la formadora i pels propis assistents
Activitat 3: Preparació de material didàctic d’una activitat que es vol aplicar amb l’alumnat


Docents: 

Ursula Oberst. Docent a la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL.