Curs 11. Propostes pràctiques, recursos i materials per treballar a primària el benestar dels nostres nens i nenes del segle XXI. Didàctica i metodologia [Curs tancat]

Durada Horari A - Presencial (30 hores)
Horari Del 2 al 6 de juliol de 2018 en horari de 8.30h a 15h.
Crèdits 1.50 ECTS
CoordinacióGemma Renobell Soler
Preinscripció Matricula a partir del 28/05/2018
Preu 85€
escola-d-estiu1035

Inscripció al curs:

Horari:

Horari A - Presencial (30 hores)
Del 2 al 6 de juliol de 2018 en horari de 8.30h a 15h

Preu:

El preu de la inscripció és de 85 euros i dóna accés a 30 hores de formació (1 curs) en qualsevol de les modalitats.

**Curs tancat**


Descripció del curs: 

Curs pràctic i d'aplicació inmediata amb nens i nenes de primària. Presentació d'un projecte d'escola per afavorir el benestar dels alumnes, del grup-classe i per millorar l'ambient i la convivència en el centre.

A partir de propostes pràctiques  ja portades  a terme, materials i tècniques concretes, es recolliran els elements necessaris per treballar de forma progressiva aspectes com: silenci/pausa/concentració, atenció, relaxació, el cos intern-extern, respiració i la importància del treball cooperatiu. Es donaran pautes metodològiques i didàctiques concretes per dur a terme la pràctica amb èxit i es justificarà a partir de la dimensió competencial de salut i equilibri del currículum actual.


Objectius: 

- Interpretar i saber adequar totes les propostes pràctiques que s’ofereixen a la seva realitat, a les seves necessitats i interessos personals; fer-ne la selecció, les adaptacions i evolucions que calguin.

- Descobrir i dissenyar una metodologia de treball i una didàctica pròpia sobre unes bases psicopedagògiques clares per poder dur a terme, amb èxit, les propostes als diferents nivells de primària.

- Aprofundir en les pròpies capacitats sensorials, mentals i físiques com a mitjans per desenvolupar la intel.ligència corporal, interpersonal i intrapersonal.

- Experimentar amb diferents eïnes, tècniques, estratègies i materials per poder arribar, cada assistent, a escollir i prioritzar les més útils o favorables per cada cas o situació educativa i d’aprenentage que es vulgui treballar.


Continguts: 

SESSIÓ 1
UN MATEIX IDIOMA, UNS MATEIXOS VALORS. 

1.- Parlem el mateix idioma??? Posem-nos d’acord!!! 
Importància de la consciència corporal i mental dins el camp educatiu
2.- Disseny d’objectius dels curs: què volem aconseguir? i perquè?
Anàlisi dels nostres nens i nens de primària avui. Segle XXI
3.- Marc Curricular: el que es preescriptiu
4.- Sessió de tècniques de benestar a 1r  
5.- Fitxes de treball complementari
6.- Visualització de vídeo / fotografies de classes de T.B. amb alumnes de 1r

SESSIÓ 2 
ELS NENS I NENES DE 1r

1.- Sessió de tècniques de benestar a 1r 
2.- Treball amb els sentits corporals com a desenvolupament de capacitats internes i individuals.
3.- El marc curricular a 1r
4.- Fitxes de treball complementari
5.- El treball de consciència col.lectiva/l’autoconfiança/l’autoestima
6.- Visualització de vídeo/fotografies de classes de T.B. amb alumnes de 1r

SESSIÓ 3 
ELS NENS I NENES DE 3r

1.- Sessió de tècniques de benestar a 3r 
2.- Treball amb els sentits corporals com a desenvolupament de capacitats internes i individuals.
3.- Jocs de respiració
4.- Els massatges en parella
5.- Jocs de Ioga : animals, lletres, dibuixos amb el cos....
6.- El marc curricular a 3r 
7.- Fitxes de treball complementari i dossier de treball (llibre medi)
8.- Visualització de vídeo / fotografies de classes de T.B. amb alumnes de 3r

SESSIÓ 4
ELS NENS I NENES DE 5è

1.- Treball amb els sentits corporals com a desenvolupament de capacitats internes i individuals.
2. Sessió de tècniques de benestar a 5è (T.B.)
3. El marc curricular a 5è 
4. Fitxes complementaries i dossiers de treball ( Salut i Sentits )
5. Visualització de vídeo / fotografies de classes de T.B. amb alumnes de 5è

SESSIÓ 5

1.- Recordatori conceptes fonamentals (per part dels assistents )
2.- Recordatori de les pràctiques de T.B. fonamentals (per partdels assistents)
3.- Recordatori de tècniques (per parts dels assistents)
4.- Aportacions dels alumnes per grups
Preparació d’una sessió pràctica per 1r, 3r i 5è


Activitats: 

Durant el curs, es demanarà que, per grups, presentin una sessió de T.B. pels nivells de 1r, 3r i 5è respectivament.


Docents: 

Gemma Renobell Soler. Formadora (dansa, educació f´9isica, preparació d'oposicions) en diverses entitats durant els últims 20 anys. Mestra d'educació física i dansa/expressió corporal en actiu.