022 The english class: a space for plurilingual identities

Inscripció
escola-d-estiuEE17022

Avui dia, desenvolupar la competència plurilingüe és una necessitat curricular a més de social. En aquest taller interactiu explorarem com desenvolupar la competència plurilingüe i intercultural a partir de les connexions que es poden establir entre diferents llengües. Explorarem i compartirem estratègies i activitats per promoure la competència comunicativa plurilingüe i per treballar-hi a l’aula d’anglès d’educació primària.

Professorat

Cristina Corcoll López, Maria González Davies i Caterina Sugranyes Ernest. Professores de la FPCEE Blanquerna-URL.

Horari

Opció A (del 3 al 7 de juliol, de 8.30 h a 11.30 h) - 15 hores

Observacions

El curs es farà en anglès.