Curs 7. Fem música petits!

Durada Horari A - Presencial (30 hores)
Horari Del 2 al 6 de juliol de 2018 en horari de 8.30h a 15h.
Crèdits 1.50 ECTS
CoordinacióMontserrat Dulcet i Valls
Preinscripció Matricula a partir del 28/05/2018
escola-d-estiu1031

Inscripció al curs:

Horari:

Horari A - Presencial (30 hores)
Del 2 al 6 de juliol de 2018 en horari de 8.30h a 15h

Preu:

El preu de la inscripció és de 85 euros i dóna accés a 30 hores de formació (1 curs) en qualsevol de les modalitats.

Accés a la plataforma d'inscripció online (a partir del 28 de maig):

Abans de procedir a matricular-vos a qualsevol dels cursos, és imprescindible que reviseu les dades informatives (horaris, assistència, preus, lloc de realització...) a l'espai web de l'Escola d'Estiu 2018. Podeu accedir a la matrícula online de l'Escola d'Estiu a través dels següents enllaços:

1. Accés a Matrícula per a Alumnes i Exalumnes de Blanquerna-URL

2. Accés a Matrícula per a tots els altres usuaris

(Manual d'ajuda per a alumnes i exalumnes) - (Manual d'ajuda per a tots els altres usuaris)


Descripció del curs: 

El curs donarà les eines bàsiques i els recursos necessaris per la millora de la pràctica musical en el dia el dia de l'aula. Tots podem omplir el nostre dia de colors i força la música ho fa animem-nos a treure'n tot el profit.


Objectius: 

- Augmentar la capacitat expressiva i comunicativa. Aprendre a comunicar-nos i expressar-nos a través de la cançó.
- Augmentar la capacitat de reproduir i crear ritmes amb els cos i els instruments (Aprendre a escoltar; experimentar que no només sonen les coses sinó que l’infant por fer-les sonar i ell mateix ser productor de so)
- Estimular les habilitats motores (a través del joc motriu/dansat, de les danses, la rítmica, expressió lliure)
- Treballar la seqüenciació i la memòria i les habilitats bàsiques pel desenvolupament del llenguatge (escolta activa)
- Utilitzar la música com a mitjà per emocionar-nos i emocionar treballant l’expressió, la imaginació a través de l'audició.


Continguts: 

So – silenci. Qualitats del so (durada, alçada, timbre, intensitat)
Espectre rítmic.Tempo, compàs, subdivisió, ritmes. 
Moviments corporals naturals. Descoberta del moviment i de les seves potencialitats.
Rítmica i psicomotricitat (Neuromúsica)
Espai i moviments.
Melodia – cançó(repertori adequat i estratègies per treballar-lo)
Expressió dinàmica. Dramatització.
Audició. Aprendre del que escoltem, cultura musical
Creació – improvització.


Activitats: 

Tota la formació estarà basada en la pràctica dels recursos proposats per poder desenvolupar les estratègies musicals proposades, no cal saber de música.


Docents: 

Montserrat Dulcet i Valls. Mestra especialista en Música, llicenciada en Pedagogia, màster en trastorns del llenguatge i música.