Curs 5. La màgia de les paraules [curs tancat]

Durada Horari A - Presencial (30 hores)
Horari Del 2 al 6 de juliol de 2018 en horari de 8.30h a 15h.
Crèdits 1.50 ECTS
CoordinacióGeorgina Aguirre Arteaga
Sheila González Mancebo
Preinscripció Matricula a partir del 28/05/2018
escola-d-estiu1029

Inscripció al curs:

Horari:

Horari A - Presencial (30 hores)
Del 2 al 6 de juliol de 2018 en horari de 8.30h a 15h

Preu:

El preu de la inscripció és de 85 euros i dóna accés a 30 hores de formació (1 curs) en qualsevol de les modalitats.

 

Abans de procedir a matricular-vos a qualsevol dels cursos, és imprescindible que reviseu les dades informatives (horaris, assistència, preus, lloc de realització...) a l'espai web de l'Escola d'Estiu 2018. Podeu accedir a la matrícula online de l'Escola d'Estiu a través dels següents enllaços:

Curs tancat; s'ha arribat al nombre màxim de persones inscrites

(Manual d'ajuda per a alumnes i exalumnes) - (Manual d'ajuda per a tots els altres usuaris)


Descripció del curs: 

L’objectiu del curs és aprendre jocs, cançons, contes i recursos per ensenyar a llegir i escriure. Conté dinàmiques per treballar la cohesió de grup i la intel·ligència emocional i social a l’aula. Es mostraran també materials de creació pròpia i altres d’innovació pedagògica procedents de moltes parts del món. Totes les activitats són pràctiques i es podran veure a través de fotografies, vídeos i activitats de treball cooperatiu dels assistents. A més hi haurà un taller de creació de materials on es podrà posar en pràctica la creativitat individual i les idees treballades durant el curs.


Objectius: 

Objectiu 1: Donar a conèixer pràctiques innovadores, materials i recursos per treballar la lectoescriptura.
Objectiu 2: Aprendre a dissenyar activitats de lectoescriptura que integrin totes les intel·ligències.
Objectiu 3: Donar eines per treballar la llengua a través dels recursos expressius (contes, cançons, poesies,...)
Objectiu 4: Activar la creativitat personal i aprendre a crear materials propis per treballar la lectura i l’escriptura.


Continguts: 

SESSIÓ 1:
1. Com preparar-se per aprendre a llegir i escriure?
Activitats i recursos per treballar les prèvies de lectoescriptura a cada edat.
-Percepció
-Traç
-Discriminació Visual i auditiva
-Aparell bucofonatori
2. Tècniques i bones pràctiques per motivar:
-Personatges fantàstics, materials màgics, titelles, incentius ...
3.Com treballar la lectoescriptura a través dels racons: Idees, experiències i manipulació de materials. 
4. El llenguatge oral i escrit en les rutines del matí:
-Jocs i cançons, calendari, llista d'assistència ...
 -jocs amb targes per treballar vocabulari.

SESSIÓ 2:
1.Cóm crear un clima emocional i social l’aula per disposar a aprendre: jocs, cançons i integracions.
2. Alternatives als bits: Jocs de vocabulari
3. P3
Objectius, dubtes, jocs d’expressió oral i activitats:
Exemples:
-Idees de treball amb el nom propi i dels companys de la classe: Manipulant el meu nom (plastilina, escuma d'afaitar, paper de vidre, etc.)
-Llibres - Joc (Jugant amb vocabulari)
-Caixa sensorial...
4. La lectoescriptura transversal (Projectes i ABP).
Mostra de documentació, materials i activitats

SESSIÓ 3:
1. P4
Objectius, dubtes, jocs d’expressió oral i activitats:
Exemples: 
-Caixa de les sorpreses
-Paret de paraules
-Detectius de lletres
-Panell de butxaques
-Treball amb projector
-Xarranca de les lletres...
2. Recursos expressius
-Els millors contes per cada edat amb tècniques innovadores per explicar-los. Observació de taules de contes.
-La caixa de música: com treballar les cançons per adquirir vocabulari.
-Recursos per treballar poemes, endevinalles, embarbussaments,...

SESSIÓ 4:
1. P5
Objectius, dubtes, jocs d’expressió oral i activitats:
Exemples:
-Cubs d’històries i categories.
-Varetes de comprensió lectora
-Biblioteca i diari de classe
-Lectura compartida
-Correu i bústia
-Taller de l’escriptor
-Jocs de paraules d’alta freqüència
-Activitats de consciència fonològica.

SESSIÓ 5:
1. Programar i avaluar: exemples de com integrar la lectoescriptura en projectes i racons i d’avaluacions d’aula.
2. La lectoescriptura i les noves tecnologies:
Recursos web, enllaços a materials digitals i descarregables, pissarra digital, Flipped classroom ...
3. Taller de creació de materials de lectoescriptura


Activitats: 

Activitat 1: Sessió d’experimentació i avaluació sobre una dinàmica pràctica de metodologia de racons relacionats amb la llengua.

Activitat 2: Exercici pràctic de treball en equip per aprendre a integrar activitats de lectoescriptura als projectes i basant-se en les múltiples intel·ligències.

Activitat 3: Demostrar la pròpia creativitat creant materials didàctics.


Docents: 

Georgina Aguirre Arteaga

Sheila González Mancebo