Curs 1. Els ambients preparats a l'Educació Infantil (0-6) [curs tancat]

Durada Del 2 al 6 de juliol de 2018
Horari Horari A - Presencial | De 8.30h a 15.00h
Crèdits 1.50 ECTS
CoordinacióMeritxell Giralt Espinós
Preinscripció Matricula a partir del 28/05/2018
Preu 85€
escola-d-estiu1023

Inscripció al curs:

Horari:

Horari A - Presencial (30 hores)
Del 2 al 6 de juliol de 2018 en horari de 8.30h a 15h

Preu:

El preu de la inscripció és de 85 euros i dóna accés a 30 hores de formació (1 curs) en qualsevol de les modalitats.

 

Abans de procedir a matricular-vos a qualsevol dels cursos, és imprescindible que reviseu les dades informatives (horaris, assistència, preus, lloc de realització...) a l'espai web de l'Escola d'Estiu 2018

Curs tancat; s'ha arribat al nombre màxim de persones inscrites.

(Manual d'ajuda per a alumnes i exalumnes) - (Manual d'ajuda per a tots els altres usuaris)


Descripció del curs: 

L’aprenentatge mitjançant els ambients preparats a l’escola, resulta ser una metodologia que fa possible aquesta perspectiva d’acompanyament i educació. Tot i que no és una eina precisament acabada de crear, la seva aplicació a les aules esdevé encara avui en dia una proposta innovadora i força desconeguda per a molts docents.

Els ambients preparats són segurs i ordenats, amb materials disponibles i accessibles per afavorir el desenvolupament de cada infant a l’hora que es respecten les seves necessitats autèntiques i el seu propi ritme intern. Gràcies a la seva senzillesa i bellesa, resulten atractius, clars i entenedors per a les nenes i els nens.


Objectius: 

Objectiu 1: Conèixer la didàctica, funcionament i factors de creació i execució dels ambients preparats en l’etapa d’Educació infantil.
Objectiu 2: Conèixer i identificar les necessitats autèntiques dels infants en l’etapa dels zero als sis anys acords al seu moment de desenvolupament i a la seva etapa evolutiva.
Objectiu 3: Capacitar als docents i altres professionals per crear un ambient preparat en el seu context real de treball diari.
Objectiu 4: Observar i avaluar els processos d’aprenentatge assolits pels infants dins del context dels ambients preparats.


Continguts: 

Sessió 1: 
-Definició d’ambient preparat.
-Origen dels ambients preparats i recorregut històric fins a l’actualitat.
-Anàlisi de les necessitats autèntiques i de desenvolupament dels infants en l’etapa 0-3. 
-Anàlisi de les necessitats autèntiques i de desenvolupament dels infants en l’etapa 3-6.

Sessió 2: 
-Beneficis en el desenvolupament global de la persona: corporal, emocional, relacional, intel·lectual i existencial.
-Presentació dels cinc factors bàsics per a la creació i gestió dels ambients preparats: els espais físics; el rol del docent; beneficis de la relació inter-edat; els materials didàctics i les dinàmiques i rutines que regeixen el seu funcionament.
-El rol del docent en un ambient preparat. Investigació pràctica i conclusió.

Sessió 3: 
-Els materials manipulatius estructurats i no estructurats.
-Ambients preparats per a l’etapa 0-3 i relació amb les necessitats autèntiques analitzades.
-Materials didàctics presents a cada ambient preparat 0-3.
-Ruta per projectes educatius 0-3 que apliquen aquesta metodologia.

Sessió 4:
-Ambients preparats per a l’etapa 3-6 i relació amb les necessitats autèntiques analitzades.
-Materials didàctics presents a cada ambient preparat 3-6.
-Ruta per projectes educatius 3-6 que apliquen aquesta metodologia.
-Organització i gestió dels ambients preparats.
-L’avaluació i el seguiment de l’adquisició dels aprenentatges en els ambients preparats.

Sessió 5: 
-Projecte de creació d’un ambient preparat basat en la realitat laboral de cada participant del curs.
-Supervisió del procés de creació.
-Exposició de tots els projectes i posada en comú.
-Formacions en materials manipulatius i àrees curriculars.
-Tancament i valoració del curs.


Activitats: 

Activitat 1: Anàlisi de les necessitats autèntiques de cada etapa de desenvolupament i relació amb materials didàctics que satisfacin aquestes necessitats.
Activitat 2: Exercicis de role-playing entorn al rol de l’acompanyament del docent dins dels ambients preparats.
Activitat 3: Creació d’un ambient preparat aplicable a la realitat laboral de cada participant.


Docents: 

Meritxell Giralt Espinós. Especialista en acompanyament respectuós, creació d'ambients preparats, materials manipulatius i pedagogia Montessori. Mestra d'Educació Infantil, primària i educació especial. Psicomotricista educativa i terapèutica.