escola-d-estiuEE17035

Pas a pas, la nostra vida quotidiana a l’aula pren valor per a cada una de les persones que hi estem immerses. De la mà de les nostres emocions podem anar elaborant les nostres pròpies narracions que ens expliquen qui som, què aprenem i com ens vinculem per crear projectes i somnis plegats. Expressar, compartir, crear i cooperar són eines que ens permeten anar desvetllant els objectius més importants del curs. Llavors és quan la convivència es torna una eina transformadora de creativitat, de curiositats, de pensaments científics, de participació activa, de paraules i pensaments, de nombres i operacions, i de valors humans on expressar, compartir, crear i cooperar. Totes elles són eines que ens permeten anar desvetllant els objectius més importants del curs.

Professorat

Montserrat Espert Fortuny. Mestra d’educació infantil, formadora de mestres, assessora de convivència i educació emocional.

Horari

Opció A (del 3 al 7 de juliol, de 8.30 h a 11.30 h) - 15 hores