Curs 29. Cos, moviment, acció i expressió. L'educació somàtica i el Mètode FeldenKrais: recurs per a la salut, l'aprenentatge i la creativitat docent

Durada Horari A - Presencial (30 hores)
Horari Del 2 al 6 de juliol de 2018 en horari de 8.30h a 15h.
Crèdits 1.50 ECTS
CoordinacióSusana Ramon Bofarull
Preinscripció Matricula a partir del 28/05/2018
Preu 85€
escola-d-estiu1053

Inscripció al curs:

Horari:

Horari A - Presencial (30 hores)
Del 2 al 6 de juliol de 2018 en horari de 8.30h a 15h

Preu:

El preu de la inscripció és de 85 euros i dóna accés a 30 hores de formació (1 curs) en qualsevol de les modalitats.

Accés a la plataforma d'inscripció online (a partir del 28 de maig):

Abans de procedir a matricular-vos a qualsevol dels cursos, és imprescindible que reviseu les dades informatives (horaris, assistència, preus, lloc de realització...) a l'espai web de l'Escola d'Estiu 2018. Podeu accedir a la matrícula online de l'Escola d'Estiu a través dels següents enllaços:

1. Accés a Matrícula per a Alumnes i Exalumnes de Blanquerna-URL

2. Accés a Matrícula per a la resta d'usuaris

(Manual d'ajuda per a alumnes i exalumnes) - (Manual d'ajuda per a la resta d'usuaris)


Descripció del curs:

A partir de la presa de consciencia del cos en moviment, comprendrem els processos d’aprenentatge neurofisiològics i la seva repercussió en el desenvolupament del potencial i l’expressió. Descobrirem com la percepció i l’educació conscient del cos en moviment es un recurs fonamental per l’aprenentatge de noves habilitats per la salut i creativitat quotidiana del docent.


Objectius: 

Objectiu 1: Gestionar les tensions físiques i l’estrès, activant els recursos interns per millorar el funcionament propi.

Objectiu 2: Incrementar la qualitat de presencia i el potencial físic per comunicar i actuar amb mes plaer i eficiència.

Objectiu 3: Profunditzar en el coneixement de si mateix i del cos com recurs per la salut, l’aprenentatge i la creativitat.

Objectiu 4: Interaccionar i relacionar-se més fàcilment amb els altres, enriquint i desenvolupant la imatge personal.


Continguts: 

Sessió 1: Desenvolupar criteris subjectius de confort durant l’acció. Equilibri funcional
Sessió 2: Prendre consciència dels components bàsics d’una acció eficient.
Sessió 3: Gestionar l’estrès i alliberar l’energia reprimida per la tensió, mitjançant mètodes de recuperació. 
Sessió 4: Millorar la interrelació cos – ment per alimentar l’expressivitat. 
Sessió 5: Construir noves pautes a l’hora de moure’s, comportar-se, sentir i actuar.


Activitats: 

En els diferents mòduls de intervenció col•lectius i individuals es  combinen aportacions teòriques i exercicis pràctics. Les seqüències de moviment s’adapten a cadascú i es completen amb una autoavaluació i amb experiències compartides.
Activitat 1: exercicis de moviment i gestualitat per desenvolupar la percepció del cos, l’acció o l’expressió.
Activitat 2: dinàmiques de grup per integrar els diferents aprenentatges de manera mes sistèmica.
Activitat 3: reflexió sobre la pròpia pràctica.


Docents: 

Susana Ramon Bofarull. Ballarina, pedagoga del moviment, educadora somàtica, professora acreditada del Mètode FeldenKrais, coach titulada i coach somàtica.