011 Pràctiques educatives avançades en l’educació infantil

Inscripció
escola-d-estiuEE17011

Partim del mestre reflexiu que a partir de la seva pràctica professional és capaç de detectar necessitats i proposar estratègies de canvi. Entenem que conèixer els processos de canvi de les escoles que han dut a terme pràctiques educatives avançades pot afavorir que els participants en el curs coneguin quines són les estratègies, recursos i procediments que utilitzen.

Professorat

GEI coordinat per Àngels Geis, Roser Domingo i Roser Vendrell

Horari

Opció C (del 3 al 7 de juliol, de 8.30 a 15 h) - 30 hores