010 Pràctiques educatives avançades en l’educació física i psicomotricitat

Inscripció
escola-d-estiuEE17010

S’aprofundeix en un paradigma de l’educació física proper a la perspectiva competencial i que s’endinsa en metodologies i tendències innovadores i transformadores. Alhora, s’incideix en la psicomotricitat des d’una perspectiva creativa i transformadora que desenvolupa les diferents dimensions de l’individu amb una actitud de respecte cap a la identitat pròpia i cultural de cadascú.

Professorat

GEI coordinat per Marc Franco i Joaquim Serrabona

Horari

Opció C (del 3 al 7 de juliol, de 8.30 a 15 h) - 30 hores