009 Pràctiques educatives avançades en l’aprenentatge de les ciències experimentals

Inscripció
escola-d-estiuEE17009

Aquest curs posa el focus en la millora de l’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències experimentals als ensenyaments no universitaris. La reflexió sobre la pràctica en serà el fil conductor. La innovació en la didàctica de les ciències experimentals ha de contemplar el lligam entre la teoria i la pràctica. Al capdavall, la pretensió d’aquest curs serà obrir nous horitzons per millorar la qualitat docent en aquesta didàctica específica.

Professorat

GEI coordinat per Elena Boadas i Ignasi Oró

Horari

Opció C (del 3 al 7 de juliol, de 8.30 a 15 h) - 30 hores