008 Pràctiques educatives avançades en l’aprenentatge de la matemàtica

Inscripció
escola-d-estiuEE17008

Curs orientat a la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques a educació infantil i primària. Es partirà de l’anàlisi d’exemples de bones pràctiques en les diverses etapes educatives des d’una perspectiva cultural i comunicativa basada en la comprensió. Aquesta reflexió es projectarà en propostes concretes d’acció ajustades a la realitat dels participants. 

Professorat

GEI coordinat per Xavier Àvila i Marcela Costanzi

Horari

Opció C (del 3 al 7 de juliol, de 8.30 a 15 h) - 30 hores