007 Pràctiques educatives avançades en l’aprenentatge de les llengües

Inscripció
escola-d-estiuEE17007

La necessitat de formar ciutadans globals ens presenta el repte d’assolir bones pràctiques en l’ensenyament de les llengües quan impartim matèries de continguts primordialment lingüístics i matèries de continguts no lingüístics. Es pretén que el professorat sigui innovador en diferents àmbits a l’aula amb la introducció de programes AICLE, l’ús de TIC, l’aprenentatge de la llengua oral i escrita, la gestió del plurilingüisme i la pluriculturalitat. 

Professorat

GEI coordinat per Rosa Soler i Caterina Sugrañes 

Horari

Opció C (del 3 al 7 de juliol, de 8.30 a 15 h) - 30 hores