escola-d-estiuEE17006

L’acció tutorial es considera l’eix vertebrador del centre educatiu que interpel·la la pròpia organització escolar i tots els agents educatius en relació amb la comunitat. L’objectiu principal d’aquest curs és desenvolupar les competències necessàries per desenvolupar una acció tutorial i orientadora, en el marc d’un procés de transformació educativa i a partir de la presentació de bones pràctiques i la reflexió conjunta.

Professorat

GEI coordinat per Montserrat Alguacil i Maria Carme Boqué 

Horari

Opció C (del 3 al 7 de juliol, de 8.30 a 15 h) - 30 hores