escola-d-estiuEE17005

Aquest curs ajudarà els participants a adquirir eines i recursos per acompanyar el seu desenvolupament de manera harmònica i integral a partir de promoure les diverses intel·ligències que configuren el potencial humà. Mitjançant aquest autoconeixement, els educadors podran incorporar, en el seu perfil professional, les eines adequades per potenciar entre l’alumnat el desenvolupament ple de les seves competències com a persones.

Professorat

GEI coordinat per Olga Bruna i Mariona Dalmau 

Horari

Opció C (del 3 al 7 de juliol, de 8.30 a 15 h) - 30 hores