escola-d-estiuEE17004

L’aprenentatge cooperatiu implica entendre l’aula i l’escola com una comunitat d’aprenentatge on alumnes i mestres treballen en equip, s’ajuden els uns als altres i interactuen per aconseguir un objectiu comú (docència compartida). També és una eina eficaç per a la inclusió i participació de tots els alumnes a l’aula. Aquest curs proposarà als alumnes pràctiques molt variades d’aprenentatge cooperatiu.

Professorat

GEI coordinat per Mariona Corcelles Seuba 

Horari

Opció C (del 3 al 7 de juliol, de 8.30 a 15 h) - 30 hores