003 Atenció a la diversitat, una escola per a tothom

Inscripció
escola-d-estiuEE17003

El curs proposa compartir un camí de creixement professional i personal que permeti, d’una banda, contribuir a la promoció de cultures inclusives i al desenvolupament de les polítiques necessàries per incorporar-les al funcionament de les escoles, i de l’altra, avançar cap a pràctiques educatives que contemplin un disseny universal on tots els alumnes puguin assolir un nivell òptim de desenvolupament.

Professorat

GEI coordinat per Anna Balcells i Rosa Palau 

Horari

Opció C (del 3 al 7 de juliol, de 8.30 a 15 h) - 30 hores