escola-d-estiuEE17002

Aquest curs us permetrà conèixer i utilitzar diverses eines i recursos tecnològics, crear material didàctic digital i entorns virtuals d’aprenentatge i analitzar experiències d’innovació educativa amb TIC. Veurem com l’ús de les TIC a l’aula enriqueix l’entorn educatiu, ja que amplien les possibilitats: permeten introduir noves metodologies, una organització orientada al treball col·laboratiu i l’accés a la informació en format audiovisual.

Professorat

GEI coordinat per Elena Ojando i Miquel Àngel Prats

Horari

Opció C (del 3 al 7 de juliol, de 8.30 a 15 h) - 30 hores