escola-d-estiuEE17001

En aquest curs reflexionarem sobre els aspectes cabdals que permeten progressar cap al desplegament d’un currículum competencial des d’un enfocament interdisciplinari a partir d’exemples, activitats pràctiques, programacions, instruments d’avaluació i propostes educatives concretes. En finalitzar el curs, les persones que hi participin podran dissenyar programacions competencials considerant les diferents relacions entre els components del currículum.

Professorat

GEI coordinat per Lorena Becerril i Dolors Camarasa

Horari

Opció C (del 3 al 7 de juliol, de 8.30 a 15 h) - 30 hores