Escola d'Estiu

 


Presentació

Benvinguts a la 43ena Escola d’Estiu per a la formació de mestres Blanquerna, que organitzem conjuntament amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Novament, oferim cursos presencials, i també en continuem oferint en línia i en format semipresencial.

Enguany, proposem un total de 24 formacions, obertes a tots els mestres de Catalunya, en què treballarem un conjunt de matèries relacionades amb la docència a l’escola d’educació infantil i primària, majoritàriament. Les podeu consultar en l’oferta formativa regular.

Per a aquesta edició ens hem coordinat amb la Fundació Escola Cristianes de Catalunya a fi de proposar-vos unes ofertes formatives complementàries entre si. Així, doncs, si sou mestres d’escoles adherides a la FECC, consulteu aquí els seus cursos d’estiu.

Blanquerna vol, com sempre, agrair l’esforç dels docents que any rere any proposen cursos per impartir en aquest espai formatiu, i que de ben segur que mantindran els alts estàndards de qualitat que ens caracteritzen, sobretot els aspectes vivencials, propers i humans propis de les nostres formacions.

Us esperem a Blanquerna.


Equip organitzador de l'Escola d'Estiu Blanquerna 2022 


Horaris

L’oferta formativa regular que oferim té diferents modalitats: presencial, semipresencial i en línia. Cal consultar cada curs per saber el seu horari específic.

Presencial:

 • Curs de 30h. presencial del 8 al 14 de juliol. De divendres 8 a dijous 14 de juliol de 9.00 a 15.00 h
 • Curs de 15h. presencial del 4 al 8 de juliol. De dilluns a divendres de 15.00 a 18.00 h

Semipresencial:

 • Curs de 30h. Semipresencial del 4 al 14 de juliol:
  • Part presencial: Divendres dia 8 i dilluns dia 11 de juliol de 9.00 a 15.00 h
 • Curs de 15h. Semipresencial del 4 al 8 de juliol:
  • Part presencial: Dilluns dia 4 i dimecres dia 6 de juliol de 15.00 a 18.00 h

En línia:

 • Curs de 30h. en línia del dia 4 al 14 de juliol (consulteu pla de treball de cada curs)
 • Curs de 15h. en línia del dia 4 al 8 de juliol (consulteu pla de treball de cada curs)

Informació a tenir present pels cursos en línia:

Els cursos en línia de l’Escola d’Estiu Blanquerna alternaran les estones de treball sincrònic amb el professor i els companys i les estones de treball autònom individual o en grup. Cada professor establirà, en funció de la matèria i de les dinàmiques docents, un equilibri entre aquestes dues modalitats, que es concreta en el pla docent que es pot trobar al web de cadascun dels cursos.

Les activitats es realitzaran amb el suport del Moodle de Blanquerna i de les eines de Google. Per poder-hi accedir, tots els participants rebran un identificador i un correu electrònic de Blanquerna.

Tots els cursos començaran el dia 4 de juliol i, en funció del que marqui cada pla de treball, es podran allargar fins al dia 14 de juliol. En aquest moment ja hauran d’haver acabat totes les activitats proposades que conformaran cada curs, com ara visionat de vídeos, videoconferències i sessions sincròniques, realització de treballs col·laboratius, lectures, creació de suros virtuals, participació en fòrums, etc.

És important, a banda del que consta en el pla de treball publicat, que totes aquestes qüestions s’aclareixin en la primera trobada amb el professor el primer dia de curs.

Per participar en aquestes formacions cal disposar d’un ordinador amb connexió a Internet i càmera web amb micròfon incorporat.


Inscripció i preus: 

La inscripció es podrà realitzar des del 21 de març fins al 26 de juny de 2022.

Inscripció 

Per formalitzar la inscripció, cal seleccionar algun dels cursos que es mostren a la part inferior d’aquesta pàgina web. Quan s’obri la nova pàgina del curs triat, s’ha d’anar a l’apartat “Accés a la plataforma d’inscripció en línia”.

Preu de la inscripció

El preu de la inscripció serà de 85 € per a un curs de 30 hores de formació i de 45 € per a un curs de 15 h.

 


Lloc de realització i contacte

Contacte general: fpceefctp@blanquerna.edu

Informació sobre els cursos: sioefpcee@blanquerna.edu 

Qüestions i problemes relacionats amb la matrícula: FPCEESecretariaacademica@blanquerna.edu 

Lloc de realització: C. Císter 34 08022 Barcelona


Altres informacions sobre els cursos regulars de l'Escola d'Estiu

Cal tenir presents la informació i les recomanacions següents:

 • Segons l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, els cursos regulars de l’escola d’estiu són considerats com a formació permanent del professorat no universitari.
 • En els cursos en línia, per obtenir el certificat corresponent cal realitzar totes les activitats en línia proposades. En els cursos presencials es requerirà una assistència mínima a les sessions del 80%.
 • Només es retornarà l’import de la inscripció en cas d’anul·lació dels cursos per part de l’organització.
 • Per portar a terme cada curs caldrà que s’hi hagin inscrit un mínim de 10 persones.
 • La preinscripció i la matrícula podran romandre obertes fins al termini indicat o fins a exhaurir les places disponibles.
 • Un cop feta la matrícula al curs, no es permetrà cap canvi. És responsabilitat de l’inscrit formalitzar la matrícula correctament.

Equip organitzador

Jordi Simón Llovet. Coordinador de Formació Continuada i Títols Propis.
Agnès Salvador i Junyent. Tècnica de Formació Continuada i Títols Propis.
Núria Sonet Fernàndez. Tècnica de Formació Continuada i Títols Propis.

Amb el suport de la Secretaria Acadèmica FPCEE

Amb el suport del Departament d'Educació.
 
Amb la col·laboració de

Oferta formativa: