Durada 4 anys
Horari matí
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció Cal consultar la disponibilitat al SIOE (sioefpcee@blanquerna.edu)