professors

Professors

.

salvidc@blanquerna.edu
maneldc1@blanquerna.edu
mariusdh@blanquerna.edu
joseramonep@blanquerna.edu
carmeef@blanquerna.edu
lluises@blanquerna.edu
evaem1@blanquerna.edu
andreset@blanquerna.edu
carlesfj@blanquerna.edu
isabelfp@blanquerna.edu
carmenfs@blanquerna.edu
helenafe1@blanquerna.edu
gorettigc@blanquerna.edu
lourdesgg@blanquerna.edu
juanjosegg2@blanquerna.edu
juanjosegt1@blanquerna.edu
garyg@blanquerna.edu
elenags@blanquerna.edu
mariagg@blanquerna.edu
mariagg@blanquerna.edu
mariagc@blanquerna.edu
nataliagt@blanquerna.edu
antoniamariagh@blanquerna.edu
antoniamariagh@blanquerna.edu
gloriagl@blanquerna.edu

Pàgines