Forma de pagament

El pagament dels estudis de màster universitari es realitza de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès. En el moment de la inscripció, l'estudiant ha de fer efectiu el 50% del cost total dels crèdits matriculats; el 50% restant es reparteix en 9 mensualitats mitjançant domiciliació bancària.

Preu 

Curs 2018-2019:
6.650 euros

Descomptes

Els Alumni de títol oficial de Blanquerna-URL tindran un 7% de descompte en el preu de la matrícula (descompte no acumulable).