Pràctiques professionals obligatòries

Les pràctiques del màster es realitzen en centres de salut (gimnàs), centres assistencials o en centres de recerca que tinguin una vinculació especial en l’activitat física terapèutica dirigida a persones amb patologia crònica, discapacitat o envelliment, a partir dels interessos de l'estudiant i de les recomanacions de la direcció del màster.

Les pràctiques estan tutoritzades per un fisioterapeuta especialitzat i reconegut com a tutor de pràctiques del centre que, juntament amb el professor-tutor del màster de la Facultat, ha de portar a terme el seu seguiment i avaluació. El treball coordinat d'aquests dos professors és imprescindible per assegurar-ne l'adequada realització i la màxima qualitat de la pràctica.

La durada d’aquestes pràctiques és d’un mes aproximadament, amb blocs de com a mínim una setmana.

Els centres de pràctiques

Institut Diabetis Activa
Centre especialitzat en l’atenció multidisciplinari a la persona amb diabetis

Fundació Step by Step
Centre especialitzat en l’atenció a la persona amb patologia neurològica

Centre Pont - Fundació Isidre Esteve
Centre especialitzat en l’atenció a la persona amb patologia neurològica

Centre Claror Marítim
Centre esportiu. Disposa d’un programa d’activitat física terapèutica dirigit a persones amb patologia crònica, envelliment o grups especials

Institut de Salut Càrdiovascular
Centre especialitzat en la prevenció, control i tractament de les malalties cardiovasculars

Centre Esportiu PUTXET
Centre esportiu. Disposa d’un programa d’activitat física terapèutica dirigit a persones amb patologia crònica i/o envelliment

Centre EsportiuDIR
Centre esportiu. Disposa d’un programa d’activitat física terapèutica dirigit a persones amb patologia crònica i/o envelliment 

Fisioteràpia a domicili , Fisiogestion
Corporació que ofereix una gama de serveis assistencials per millorar la salut i la qualitat de vida de les persones. Integra programes d’activitat física terapèutica

Fundació La Pedrera-Programa REMS
Fundació que treballa des de l’atenció centrada en la persona gran, amb un programa integrat d’activitat física i cognitiu dirigit a persones amb deteriorament cognitiu lleu

Fundació Salut i Envelliment, UAB
Fundació que porta a terme activitats en l’àmbit de les Ciències de la Salut, l’envelliment i l’atenció socio-sanitària

Centre de salut-Cos a Punt
Centre de barri amb l’AFT com a eix de salut per a un evelliment saludable i actiu