Objectius

  • Adquirir coneixements sobre la fisiologia de l’exercici en situacions de malaltia, discapacitat i envelliment.
  • Aprendre a realitzar una avaluació integral de les capacitats físiques de la persona gran, amb patologia crònica o discapacitat. 
  • Adquirir coneixements sobre metodologia de l’entrenament i de l’activitat física terapèutica.
  • Dissenyar i aplicar programes d’activitat física terapèutica en diferents àmbits d’actuació amb persones discapacitades, amb patologia crònica o envelliment.
  • Aprendre a integrar recursos tecnològics i terapèutics per incrementar l’eficàcia dels programes d’activitat física terapèutica adaptant-los de forma individual a cada persona.
  • Desenvolupar projectes integrals d’emprenedoria, recerca o desenvolupament de projectes d’activitat física terapèutica.

Competències professionals

El perfil professional dels titulats d'aquest Màster Universitari integra les competències genèriques i específiques que trobareu descrites en el següent enllaç:

- Competències bàsiques, genèriques i específiques