Valoració de la composició corporal de l’esportista (Opció a certificat oficial ISAK I)

Crèdits 4 ECTS
DireccióImma Palma, PhD | Eulàlia Vidal, PhD
CoordinacióDra. Isabel Fernandez Prieto
Preinscripció Obert
masters-i-postgraus-url

Curs de Formació Continuada

Títol: Valoració de la composició corporal de l’esportista  (Opció a certificat oficial ISAK I) 4 ECTS
Coordinació: Dra. Isabel Fernàndez | isabelfp@blanquerna.edu
Destinataris: titulats en Nutrició Humana i Dietètica, Infermeria, Fisioteràpia i Farmàcia.
Preu: 250€ | Els estudiants que vulguin obtenir el certificat oficial del nivell ISAK 1 hauran d'abonar, a més de preu de la matrícula, 122 euros en concepte de taxes i material.  
Els alumni i estudiants de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL i membres del CFC*, COIB* i CODINUCAT* tindran un 15% de descompte en el preu de la matrícula. Els descomptes no són acumulatius.
*Cal aportar l'últim rebut d'aquest any
Places: 20. Les places són limitades i s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció.
Calendari: Calendari: 24 i 25 de gener 2020; 7 i 8 de febrer 2020 (divendres de 9 a 13h i de 15 a 19h, i dissabte de 9 a 13h).
Lloc: Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL | c. Padilla, 326-332. Barcelona

Presentació

El estudi de la composició corporal de l’esportista és una eina essencial per a tot aquell professional que ha de treballar en l’àmbit de l’esport. Existeixen diferents metodologies i tècniques, entre les quals es troba la cineantropometria i la bioimpedància (BIA).

Objectius

  • Capacitar l’estudiant per fer la valoració de la composició corporal a través de l’antropometria i la bioimpedància.
  • Formar a nivell internacional amb el nivell bàsic de perfil restringit tècnic, ISAK Nivell 1 de Cineantropometria*.

Programa

  • Fonaments de l’antropometria i la bioimpedància.
  • Material pera  la determinació de la composició corporal per antropometria i bioimpedància.
  • Maneig de l’equip d’antropometria: cinta mètrica, segmetòmetre, plicòmetre, paquímetre, bàscula i tallímetre.
  • Equacions per a l’estimació de la composició corporal per antropometria i per bioimpedància.

Professorat

Marta Carrasco, PhD. Doctora en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (UB). Dietista-Nutricionista. Infermera. Acreditació Internacional ISAK Nivell 2 de Cineantropometria. Residència Joaquin Blume.

Mireia Porta. Dietista-Nutricionista. Llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments. Acreditació Internacional ISAK Nivell 3 de Cineantropometria. Professora associada de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Procés d’inscripció

Per inscriure's al curs, cal enviar un email al Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant (SIOE) (bsalutsioeinfor@blanquerna.edu) fent constar a l’assumpte el nom del curs i afegint el formulari d'inscripció degudament complimentat, com a document adjunt .

Documentació que cal adjuntar (escanejada per les dues cares)*:

Certificat d'assistència

Els participants al curs rebran un certificat d’assistència (es requereix una assistència igual o superior al 80% de les sessions).

Informació 

Servei d'Informació i Orientació a l'Estudiant (SIOE)
bsalutsioeinfor@blanquerna.edu