Durada oct 17 - juny 19
Horari Ds 9-19.30h | mensual
Crèdits 60 ECTS
DireccióDr. Xavier Vidal | Prof. Pedro Víctor López
Preinscripció A partir del 15/03/17
masters-i-postgraus-urlMFPN

Programa

Mòdul 1. Desenvolupament neuropsicològic i relacions vinculars (2 ECTS)

 • Embriologia
 • Malformacions congènites
 • El procés de desenvolupament. De l'autosensorialitat a l'objecte extern. Relació pares-infant. Codi de comunicació
 • Desenvolupament sensoriomotriu de la intel·ligència segons Piaget
 • Concepte de trauma. Adaptació als canvis
 • El joc vivencial


Mòdul 2. Nen prematur i principals patologies en pediatria. Exploració i tractament de fisioteràpia del nen (6 ECTS)

 • Introducció a la pediatria
 • Paràlisis cerebrals i altres trastorns neurològics
 • El nen de risc. El nen prematur
 • Control postural del nounat a la incubadora
 • Plurideficiències
 • Intervencions quirúrgiques. Neurocirurgia
 • Exploració i tractament de fisioteràpia del nen amb lesions cerebrals
 • Trastorns del to, de la postura i del moviment
 • Fisioteràpia en problemes cardiorespiratoris, en miopaties, en TCE, en amputats, en oncologia i en reumatologia
 • Interpretació radiològica


Mòdul 3. Enfocament global al tractament de fisioteràpia pediàtrica (12 ECTS)

 • Desenvolupament psicomotriu del nen sa
 • Psicomotricitat
 • Intervenció terapèutica en infants amb lesions cerebrals
 • Estimulació sensorial
 • Baixa visió i ceguesa. Tractament del nen cec
 • Trastorns del llenguatge. Comunicació alternativa
 • Massatge com a eina de comunicació en el tractament de fisioteràpia
 • Tractament de fisioteràpia davant trastorns de la deglució amb infants
 • Indicació de la toxina botulínica en l’espasticitat. Tractament de fisioteràpia postinfiltració amb Tba, i mitjançant ones de xoc
 • Taller de fèrules i guixos
 • Osteopatia en pediatria
 • Musicoteràpia
 • Visita a un pis domotitzat. Visita a una ortopèdia i veure aparells ortopèdics i ajudes tècniques. Ortopèdia
 • Introducció a l’esport adaptat: Boccia, eslàlom, futbol, vela...., teràpia aquàtica. Introducció a la hipoteràpia


Mòdul 4. Bases metodològiques de la recerca (1 ECTS)

 • Concepte de recerca. Tipus de recerca. Etapes del procés de recerca
 • Cerca bibliogràfica
 • La pregunta de recerca: hipòtesis i objectius
 • Metodologia:
  - Dissenys quantitatius
  - Dissenys qualitatius
  - Instruments de recollida de dades, emmagatzematge
  - Comunicació i difusió dels resultats (aspectes pràctics, referències bibliogràfiques...)


Mòdul 5. Bioètica i deontologia (1 ECTS)

 • Ètica de l'acte sanitari
 • La interdisciplinarietat en la presa de decisions en bioètica a través de l'estudi d'un cas
 • Fonamentació de la Bioètica. Metodologia en la presa de decisions en bioètica
 • Taula rodona de dilemes ètics en fisioteràpia pediàtrica
 • Orientació casos clínics


Mòdul 6. Pràctiques en pediatria: Estades clíniques en un centre de pediatria (2 ECTS)


Mòdul 7. Dimensions del pacient neurològic adult (9 ECTS)

 • Estructura i anatomia del SNC
 • Registre i avaluació en fisioteràpia en neurologia
 • Dèficits sensitius i de la funció cognitiva
 • Anatomofisiologia del sistema motor: neuroplasticitat i neurodegeneració
 • Patologia extrapiramidal. Alteracions del to extrapiramidal
 • Patologia neurològica central (I): Esclerosis Múltiple
 • Patologia neurològica central (II): Ictus
 • Lesions medul·lars: Teoria i pràctica
 • Trastorns esfinterians, urològics i proctològics: Teoria i pràctica
 • La deglució en adults: Teoria i pràctica
 • Aspectes legals en fisioteràpia neurològica
 • Aspectes psicològics dels pacients i del fisioterapeuta


Mòdul 8. Tractaments específics i suport a la funcionalitat (11 ECTS)

 • Tecnologies del suport a la funcionalitat
 • Biomecànica de la marxa
 • Marxa patològica en neurologia
 • Criteris de correcció podal en patologia
 • Basale Stimulation ©
 • Mètode Perfetti (reconeixement anual per la AIDETC com a curs introductori).
 • Introducció al Concepte Bobath
 • Hidroteràpia en el pacient neurològic
 • Agents físics en el pacient neurològic
 • Equitació terapèutica


Mòdul 9. Metodologia de la investigació en ciències de la salut (2 ECTS)

 • Recollida, tractament i anàlisi de les dades
 • Suport informàtic per a l’anàlisi de les dades
 • Paquet estadístic per a dades quantitatives
 • Programa d’anàlisi per a dades qualitatives
 • Escriptura d’articles
 • Presentacions amb suport visual
 • Tallers pràctics (lectura crítica d’articles, representacions gràfiques, elaboració de taules...)

Mòdul 10. Pràctiques en neurologia (2 ECTS)


Mòdul 11. Treball de Final de Màster (12 ECTS)