Durada octubre 2019 - juny 2020
Horari 1 seminari de 20h al mes. Oct i nov, 2 seminaris al mes
Crèdits 29 ECTS
DireccióAntoni Morral, PT, PhD | Reme Ruiz, PT
Preinscripció oberta
Preu total 2465€
masters-i-postgraus-url

Objectius

  • Conèixer la fisiopatologia del càncer i les bases de l'oncologia, des del punt de vista mèdic i fisioterapèutic.
  • Conèixer els tractaments rebuts en un procés oncològic, així com les possibles seqüeles que puguin generar en el pacient.
  • Capacitar en fisioteràpia onco-hematològica i de cures pal·liatives per a la prevenció i tractament de seqüeles físiques, d'abordatge fisioterapèutic, en el procés oncològic, tenint com a base l'evidència científica.
  • Aprendre a establir un diagnòstic funcional en fisioteràpia oncològica.
  • Aprendre les diferents modalitats terapèutiques de la fisioteràpia oncològica, els seus efectes biològics, les indicacions, precaucions i contraindicacions.
  • Dissenyar i aplicar correctament programes d'intervenció terapèutica en fisioteràpia oncològica.
  • Avaluar els efectes i beneficis dels programes d'intervenció terapèutica en fisioteràpia oncològica i establir els mecanismes de millora i correcció quan siguin necessaris.