Durada octubre 2021 - juny 2022
Horari online
Crèdits 20 ECTS
DireccióAnna Martín
Alba Padró
Preinscripció oberta
Preu 1900€
masters-i-postgraus-url

Preu

Curs 2021-2022

Matrícula: 1.900€ +100€ en concepte de drets de preinscripció. En cas de no ser admès o per anul·lació del postgrau per part de la Facultat de Ciències de la Salut-Blanquerna-URL, l’import es retornarà durant el curs en què s’ha realitzat la preinscripció, prèvia presentació del resguard corresponent.

Descomptes

Tenen un 15% de descompte en el preu de la matrícula:
- Alumni* de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL.

*Si és alumni de qualsevol pla d'estudis (excepte formació continuada) o si està matriculat en el curs anterior d'un grau o màster universitari i li falten menys de 30 crèdits per titular-se.

Forma de pagament

La matrícula es fracciona en tres pagaments:

- Pagament inicial: 34% en el moment de formalitzar la matrícula.
- Gener: 33%
- Març: 33% 

Criteris d'admissió

Ordre de preinscripció (50%), currículum i experiència (30%) i alumni Blanquerna-URL (20%).

Preus dels tràmits administratius

Consulteu els imports dels documents expedits a Secretaria Acadèmica del curs 2021-2021.