Durada octubre 2021 - juny 2022
Horari online
Crèdits 20 ECTS
DireccióAnna Martín
Alba Padró
Preinscripció oberta
Preu 1900€
masters-i-postgraus-url

Pla d’estudis

Mòdul 1. Inici de la producció de llet, dolor a l'alletar i factors que afecten el curs de la lactància (4 ECTS)

 • Fisiologia, anatomia i endocrinologia de la lactància materna    
 • Embaràs, part, primeres hores 
 • Habilitats clíniques        
 • Patologia (materna i infantil)     

Mòdul 2. Lactància materna: una visió al llarg de la història en clau de gènere (5 ECTS)

 • Història de la lactància materna en clau de gènere
 • Psicologia, sociologia i antropologia
 • Salut pública i lactància materna
 • Donació de llet materna

Mòdul 3. Salut de la díada mare-nadó, evolució del lactant i situacions de complexitat (6 ECTS)

 • Nutrició (materna i infantil)
 • Evolució del lactant
 • Situacions especials

Mòdul 4. Situacions que posen en risc la lactància, dispositius, evidència i investigació (5 ECTS)

 • Tornada a la feina i lactància
 • Farmacologia, tòxics i proves diagnòstiques
 • Xarxa de recolzament a la mare que alleta: recursos i productes
 • Investigació i ètica en lactància materna

enlightened Inclou una actualització en relació a la covid19 i la lactància materna.

Avaluació i tutories

Es realitzarà una avaluació continuada, amb test per autoevaluar l'evolució del curs i l'adquisició de coneixements, aicí com tasques enfocades a l'aplicació en la pràctica diària de les professionals de la salut.

L'alumnat tindrà accés a una figura de tutoria que li permetrà tenir un referent per realitzar consultes sobre el temari i sobre l'evolució del curs, assegurant així una bona continuïtat i manteniment del ritme acadèmic.