Cultura i Audiovisual

recerca

La cultura contemporània posa a l’abast de tothom l’accés als productes audiovisuals, tant des de la vessant de consum com de producció. Les imatges –estàtiques i en moviment–, el so i la música omplen la simbologia amb la qual els ciutadans actuals es representen i s’expliquen el món. Un món que està en continua evolució i on l’adopció de les tecnologies ens col·loca davant la necessitat de repensar les perspectives d’anàlisi. L’agenda actual d’aquest camp d’estudi contempla conceptes nous com el transmèdia o la mediació dels objectes visuals i les tecnologies digitals en les interaccions humanes.  

Els investigadors del grup Cultura i Audiovisual entenem la comunicació audiovisual com un artefacte cultural a partir del qual establir relacions amb diversos llenguatges i disciplines que ajudin a identificar les seves implicacions socials. Els corrents filosòfics, antropològics, estètics i els estudis culturals estimulen la nostra activitat teòrica i empírica. La preeminència de l’audiovisual en la nostra societat global i local ens suscita una sèrie de preguntes sobre les quals treballem per trobar-hi respostes. Quins mapes cognitius guien les vivències de la cultura com a relat? Com integrem les perspectives de les diferents disciplines de les humanitats en la comprensió de la formació de les identitats i les relacions socials? Com analitzem l’experiència de consum cultural dels productes transmedia que han trencat la linialitat de les narratives tradicionals?