Conflicte Infància i Comunicació

recerca

Conflicte, Infància i Comunicació (CONINCOM) és una xarxa d’investigació de caràcter interdisciplinari que té com a objecte d’estudi les situacions de conflicte social, el tractament mediàtic i la percepció social de la violència.

Investiguem els usos socials dels mitjans de comunicació i les TIC i la incidència que els missatges mediàtics tenen sobre les audiències; en especial, les formades per “grups sensibles” de la població com els nens o els adolescents. Però, també, grups socials (com les dones o els immigrants) que han estat històricament discriminats i que no sempre reben un tractament mediàtic adequat.

El grup compta amb una pàgina web pròpia.