Comunicació, Opinió Pública i Memòria Històrica

recerca

La digitalització de la informació ha engegat un procés de personalització i selecció de temàtiques que posen en tensió els paradigmes interpretatius de  les dinàmiques de generació d’opinió pública. Els nous hàbits de consum de la informació a nivell personal i social suposen perills de polarització dels posicionaments polítics, però també impliquen el naixement de nous espais per a la interacció pública. Les eines teòriques i metodològiques de la comunicació de masses i de la sociologia de l’opinió pública necessiten posar-se al dia per trobar aproximacions rigoroses que descriguin les dinàmiques actuals. La multiplicitat de factors i variables associades a aquest fenòmen representen grans reptes per a la investigació.

L'objectiu Grup de Recerca en Comunicació, Opinió Pública i Memòria Històrica (GRECOM) és explorar algunes zones d'intersecció entre la comunicació i el pensament polític, com les que representen, per exemple, les nocions d'opinió pública i de memòria col.lectiva. Això es materialitza en una recerca interdisciplinar sobre els aspectes més sensibles de la democràcia des d'una perspectiva comunicativa, i en la seva redefinició en l'era de la digitalització.  Els investigadors d’aquest grup de recerca articulem les perspectives de la teoria de la comunicació, la filosofia política i la sociologia.

La ubiquïtat de les pantalles en totes les esferes de la vida qüotidiana dels ciutadans i els nous consums de la informació política demanen una atenció cap a preguntes com: Quines seran les conseqüències culturals de la centralitat de la pantalla en tots i cadascun dels àmbits del coneixement dels afers públics? En què es transformarà la noció clàssica d'opinió pública en l'era del big data? Com pot evolucionar el món de la comunicació en el context de la informació gratuïta?