Durada 1 any a Barcelona + 1 any opcional a Boston
Horari Alguns dimarts de 18 h a 21 h, dijous de 18 h a 21 h, divendres de 16 h a 21 h i alguns dissabtes de 10 h a 14 h.
Crèdits 60 ECTS
DireccióDr. Enric Ordeix Rigo, Dr. Carles Cascante-Serratosa.
CoordinacióÀngels Rotllan

Preinscripció Oberta
Preu 8700€
masters-i-postgraus-url17-MAP-7009

Mòdul 1. Aspectes essencials de la Gestió estratègica de la comunicació global (6 ECTS) 

El lideratge i la gestió del canvi mitjançant la comunicació global 

 • Gestió vs. Lideratge a la Comunicació global i a les Relacions públiques.
 • Planificació estratègica i procés de gestió. Les funcions del director general de comunicació (CCO-Chief Communication Officer) i del conseller delegat (CEO-Chief Executive Officer). L’estructura de la comunicación global dins d’una organització o empresa internacional.
 • La tasca professional bàsica de la comunicació: el repte de la creativitat (continguts, storytelling i experiències).
 • Interactivitat i tecnologies de la informació i la comunicació en entorns globals.
 • Gestió de projectes i comunicació de la innovació. Gestió del canvi. “Venda” de nous projectes mitjançant estratègies de fundraising.
 • Mètodes de recerca en comunicació global i planificació estratègica.
 • Stakeholder Relations i comunicació global: compromís amb els públics i legitimació social.

Mòdul 2. Tècniques de gestió de la comunicació global organitzativa (5 ECTS)

La comunicació interna, la cultura i els valors, la gestió del coneixement i el compromís amb els empleats i els proveïdors

 • Gestió dels Recursos humans vs. Lideratge de persones. La comunicació interna i el compromís dels empleats.
 • Cultura organitzativa i valors.
 • La gestió de la comunicació interna. El paper dels programes d’incentius dels empleats i els programes de desenvolupament de carreres professionals.
 • La identificació de les necessitats de coneixement en una organització: com es poden dotar o proveir els recursos necessaris. Definició de programes de formació.
 • L’atracció i la retenció del talent.
 • El concepte de Hub de coneixement. La gestió del coneixement i el paper de la comunicació global i les relacions públiques.
 • El compromís dels proveïdors externs.

Mòdul 3. Tendències i reptes en la Gestió de la comunicació global corporativa (6 ECTS)

Responsabilitat social corporativa, diplomàcia corporativa, compromís amb la comunitat i legitimitat social

 • La construcció de la confiança a les organitzacions. Reputació i legitimitat. L’alineació amb els 17 objectius de desenvolupament sostenible.
 • Negociació, mediació i team building.
 • Responsabilitat social corporativa: esdeveniments especials i gestió de campanyes als mitjans de comunicació.
 • La importància dels social media i l’enfocament bottom-up: la simetria a la comunicació. La importància dels social media en la creació de campanyes de comunicació global del tipus Grass Roots.
 • Legitimació social i compromís amb la comunitat.
 • Marca global i gestió de la reputació.
 • Banca i relacions amb els inversors.
 • Gestió del risc i comunicació de crisi.
 • Diplomàcia corporativa i public affairs. Lideratge i advocacy en el context d’un entorn global. El concepte de cross cultural communication en un món global.
 • La diplomàcia estratègica i l’objectiu de legitimitat social de les empreses i organitzacions.

Mòdul 4. La perspectiva de les relacions amb els mitjans de comunicació en un entorn global (6 ECTS)

Una panoràmica global de les Relacions amb els mitjans de comunicació a l’Era digital

 • La comunicació global i el panorama canviant dels mitjans i les xarxes de comunicació a l’Era digital. La definició del mix òptim d’eines digitals i analògiques en les estratègies de comunicació global.
 • La construcció d’aliances amb els grups d’interès i de poder, amb èmfasi en els mitjans de comunicació. La distribució dels continguts.
 • L’apoderament de la gent mitjançant els nous mitjans i les xarxes socials.
 • Les relacions amb els mitjans de comunicació: media relations i opinió pública.
 • Comunicació simètrica. Donar veu a l’organització: media training i formació per parlar en públic.

Mòdul 5. Relacions públiques i comunicació de màrqueting en l’entorn global de la Nova economia (6 ECTS)

 • L’enfocament de la comunicació de màrqueting des de la perspectiva de la comunicació global i les relacions públiques. L’arquitectura del sistema format per una organització amb la seva identitat, la seva imatge i les seves marques.
 • La importància de la simetria a la comunicació de màrqueting.
 • Comunicació global i e-commerce: el paper de l’experiència en màrqueting digital.
 • Creant experiències: Relacions públiques i màrqueting a través d’esdeveniments.
 • Contingut de marca, storytelling i experiències en la comunicació de màrqueting.
 • Comunicació global i customer relationship management (CRM).
 • La relació entre humans i màquines: les solucions d’intel·ligència artificial.
 • El compromís amb el client i el consumidor.

Mòdul 6. Viatge d’estudis i estada professional internacional als Estats Units, al Regne Unit i/o un altre país (10 ECTS)

Working Conference als Estats Units

Mitjançant un treball de síntesi, s’ensenya els estudiants a desenvolupar mètodes pràctics d’aprenentatge per gestionar, liderar i posar en marxa projectes de comunicació global. Alhora se’ls ensenya a reconèixer, seleccionar i gestionar el talent mitjançant tallers i sessions professionals en empreses i organitzacions globals, així com en centres d’innovació i desenvolupament en comunicació global de prestigi dels Estats Units, el Regne Unit i/o un altre país durant un màxim acumulat de 2 setmanes.

enlightenedL’organització de les visites i l’agenda de l’estada serà a càrrec de la direcció del Màster, però el cost dels viatges i l’estada corren a càrrec dels estudiants, que ho pagaran directament pel seu compte, totalment apart del preu del programa del Màster.

enlightenedEn cas que la pandèmia de la COVID-19 impedís realitzar el viatge, aquest se substituirà per un treball específic.

Mòdul 7. Treball final de màster (9 ECTS)

Presentació d’un projecte que pot consistir o bé en una investigació teòrica, o bé en un procés real de comunicació global que impliqui una entitat (organització o empresa) internacional i posi en pràctica els coneixements adquirits durant el màster. Al llarg del curs s’oferiran tutories personalitzades de seguiment i orientació del projecte.

Mòdul 8. Pràctiques (12 ECTS)