Durada 1 curs
Horari de dilluns a dijous, de 18h a 21.30h
Pràctiques Optatives
Crèdits 60 ECTS
DireccióOnno Seroo
CoordinacióJordi Calvo
Preu 6600€
masters-i-postgraus-url

Objectius generals

El Màster proporcionarà a l'estudiant les eines teòriques i metodològiques que permetran als alumnes analitzar qüestions clau relacionades amb la pau, la seguretat i els conflictes i construir el seu argumentari.

El Màster contribuirà àmpliament a dotar l'estudiant dels instruments, competències i habilitats per a la professionalització en els àmbits de l'anàlisi dels conflictes internacionals, les qüestions vinculades a la seguretat internacional i a la construcció de pau.

Competències transversals

  • Habilitat per crear discursos argumentatius des d'un punt de vista crític amb l'ús d'informació rellevant, tant en l'àmbit oral com escrit.
  • Comprendre la complexitat del camp de coneixement de la pau, la seguretat i els conflictes com una àrea de coneixement multidisciplinari dins del marc de les relacions internacionals.
  • Desenvolupar la capacitat de treballar amb autonomia, prendre decisions i d'assumir responsabilitats individualment i de manera col·lectiva.
  • Habilitats per treballar en equip, en grups predeterminants i creació de relacions i aliances per aconseguir objectius acadèmics determinats.

Competències específiques

  • L'estudiant desenvoluparà la seva capacitat d'anàlisi de violència, els conflictes, la seguretat i la cultura de pau.
  • Desenvolupar una visió àmplia i crítica de les polítiques de pau i seguretat en les relacions internacionals.
  • Adquirir un coneixement avançat sobre les principals teories sobre les causes dels conflictes i les guerres així com les condicions per la pau sostenible.
  • Conèixer els mecanismes de resolució de conflictes, la negociació i la mediació.