Màster en Estratègia i Direcció de Relacions Públiques

Màster en Estratègia i Direcció de Relacions Públiques

Preinscripció online
Durada 1 curs
Horari De dilluns a dijous de 18.00h a 21.00h.
Crèdits 60 ECTS
DireccióDr. Joan Cuenca
Preu 6800€
masters-i-postgraus-url

Amb el suport de:

La URL, entre les 125 millors del món en Ciències Socials i Gestió

La URL, en el top 100 de l’ocupabilitat segons el rànquing mundial Times Higher Education

Presentació

El propòsit principal del Màster en Estratègia i Direcció de Relacions Públiques és capacitar els alumnes en habilitats gerencials, de direcció i d’innovació, en la investigació, el pensament crític i la planificació estratègica aplicats a qualsevol àmbit institucional, corporatiu o comercial. El programa fa una aposta essencial per la creativitat, i fa incidència sobretot en la mesura, és a dir, a raonar en termes de resultats l’activitat de relacions públiques.

El Màster en Estratègia i Direcció de Relacions Públiques presenta les relacions públiques com una disciplina que atén multitud de públics clau i escenaris diversos. Ofereix el coneixement i les eines per poder pensar en termes estratègics i poder prendre decisions en l’assessorament de la identitat i de la imatge corporativa, en la gestió proactiva de conflictes potencials (issues management), en la comunicació de lobbying o de responsabilitat social, en el disseny d’un programa de comunicació interna o de digital PR, en els public affairs o en la producció específica d’un esdeveniment corporatiu o comercial.

És un Màster que s’inspira en les tendències internacionals d’aquesta disciplina des d’una orientació avançada i d’acord amb les necessitats professionals més demandades. En aquest sentit el curs està alineat amb les directrius que proposen l’ECM-European Communication Monitor, l’informe ECOPSI (European Communication Professionals Skills and Innovation Programme) i la Global Alliance, entre altres reconegudes institucions.

enlightenedDescarrega't el PDF de la titulació.

Principals objectius

 • Especialització en Relacions Públiques.
 • Capacitar en recerca científica social i en investigació aplicada a l’empresa i les organitzacions mitjançant la formació en principis, auditories de relacions públiques, mètriques de reputació online, monitors i marcadors.
 • Capacitar en el disseny d’un programa professional de relacions públiques per a una organització de qualsevol tipus d’indústria i sector.
 • Proporcionar el coneixement de tècniques específiques per dissenyar accions puntuals en qualsevol àrea o especialització de les relacions públiques: esdeveniments, mecenatge, digitals..., o bé comunicació interna, comunicació de la responsabilitat social corporativa, etc.
 • Capacitar en la gestió i la direcció orientada a resultats, en noves tecnologies (social media) i en l’anàlisi de dades i big data per poder prendre decisions estratègiques en matèria de digital PR.
 • Capacitar en estratègies de comunicació relacional, negociació, creació de coalicions (networking corporatiu), lobbying i gestió proactiva d’issues i d’escenaris basats en investigació de futuribles que permetin evitar o minimitzar anticipadament els conflictes entre l’empresa i els actors socials amb qui interactua.
 • Dominar els mecanismes d’influència per promoure, defensar o modificar conductes orientades a preservar els interessos de l’empresa i dels usuaris. Gestionar tant temes com escenaris d’intervenció en funció de la identificació prèvia dels públics latents.
 • També capacitar en la persuasió que persegueix la convergència entre els interessos d'un emissor (organització) i un receptor o receptors (públics) en un pla de màxima igualtat possible i utilitzant sempre mètodes ètics i veraços.

Orientació empresarial

 • Impartit per destacats professionals i reconeguts experts del sector.
 • Estreta col·laboració divulgativa i pràctica amb organitzacions, associacions, empreses i institucions.
 • Pràctiques en empreses i institucions del sector.
 • El Màster, a més a més, fomenta el networking, cosa que facilita el coneixement del sector i la inserció laboral.

Una formació excel·lent

 • El màster està impartit per un nucli de professors doctors acreditats, locals i internacionals, i també per professionals de les relacions públiques en actiu en organitzacions de naturalesa diversa, que dominen la disciplina des d’una perspectiva avançada i alineada amb les noves tendències i les exigències socials i de mercat.
 • Amb el suport de la xarxa Alumni Blanquerna.