Doctorat en Comunicació

Durada 3 anys a temps complert
CoordinacióDra. Sue Aran
Preu 927€
doctoratsDEC

Presentació

El programa de doctorat de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna pretén desenvolupar les habilitats i competències necessàries per formar investigadors d'alt nivell, que puguin realitzar una sòlida activitat de recerca en l'àmbit de la Comunicació.

El Doctorat culmina amb l’elaboració i la presentació d’una tesi doctoral que consisteix en un treball original de recerca dirigit per un doctor reconegut com a investigador acreditat. La superació d’aquests estudis donarà dret a l’obtenció del títol de Doctor/a per la Universitat Ramon Llull, que representa el nivell més elevat de l’educació superior.