grau en publicitat i relacions públiques
Durada 4 anys
Horari Matí o Tarda
Pràctiques Obligatòries, Optatives, Extracurrículars
Crèdits 240 ECTS
grauGPRP

Dos graus de comunicació en cinc anys

Els graduats en Publicitat i relacions públiques, Periodisme o Cinema i televisió poden cursar un altre d’aquests graus en només un any acadèmic més. Es reconeixen totes les assignatures de 1r i 2n i tota l’optativitat. També es reconeixen algunes assignatures obligatòries de 3r i 4t curs. L’alumne que s’hi matriculi cursarà entre matí i tarda les assignatures pendents. Abans de l’inici del curs l’alumne cursarà en complement formatiu d’Introducció i història del grau escollit. Les pràctiques obligatòries d’entrada no es reconeixen, però si l’alumne ho sol·licita aquestes podran ser reconegudes un cop iniciat el curs. El Treball final de grau, en cap cas serà reconegut.

Descompte en la matriculació

 • L’alumne que es matriculi a aquest curs pagarà un màxim de 60 ECTS, equivalent a un descompte del 33%.

Requisits

 • Haver obtingut el títol en graduat en Publicitat i relacions públiques, Periodisme o Cinema i televisió a la Facultat de Comunicació Blanquerna.
 • Matricular-se al curs sencer (90 o 88 ECTS).
 • Passar per Secretaria acadèmica de la Facultat a formalitzar la preinscripció, que és gratuïta.

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Crèdits reconeguts: 152 ECTS
Pendents de cursar: 76 ECTS

 • Complement formatiu: introducció i història de la Publicitat i Relacions Públiques (intensiu abans de l’inici de curs)
 • Direcció d'art en publicitat
 • Creativitat I/II
 • Mitjans publicitaris I/II
 • Seminari 5/6
 • Teoria i tècniques de les relacions públiques I/II
 • Màrqueting: Estratègic i relacional
 • Seminari 7/8
 • Direcció de comptes
 • Redacció publicitària
 • Treball de final de grau I/II
 • Pràctiques obligatòries (poden ser reconegudes un cop iniciat el curs)