Durada 4 anys
Pràctiques Obligatòries, optatives, extracurrículars
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció Del 30 d'octubre a l'1 de juliol
grauGFCRI

Program

Primer curs

Semestre: Primer

Semestre: Segon

Segon curs

Semestre: Primer

 • Teoria de la comunicació i de la informació (6 ECTS)
 • Economia política internacional (6 ECTS)
 • Fonaments de la comunicació global (6 ECTS)
 • Comunicació intercultural (4 ECTS)
 • Seminari III: Tendències de la comunicació global (8 ECTS)

Semestre: Segon

 • Llengua III (àrab, francès, xinés i castellà) (4 ECTS)
 • Fonaments del màrqueting (3 ECTS)
 • Relacions internacionals (6 ECTS)
 • Seminari IV: Habilitats de comunicació professional (8 ECTS)
 • Comerç internacional (6 ECTS)
 • Storytelling digital (3 ECTS)

Tercer curs

Semestre: Primer

 • Llengua IV (àrab, francès, xinès i castellà) (4 ECTS)
 • Ètica de la comunicació (6 ECTS)
 • Teoria i tècniques de les relacions públiques (3 ECTS)
 • Finances (3 ECTS)
 • Assignatura optativa I (3 ECTS)
 • Seminari V: Gestió dels negocis (8 ECTS)
 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials (3 ECTS)

Semestre: Segon

 • Llengua V (àrab, francès, xinès i castellà) (4 ECTS)
 • Gestió de projectes globals (3 ECTS)
 • Seminari VI: Gestió de projectes internacionals (8 ECTS)
 • Gestió de continguts digitals (3 ECTS)
 • Pràctiques a empreses (12 ECTS)

Quart curs

Semestre: Primer

 • Dret de la comunicació (4 ECTS)
 • Seminari VII: Lideratge, negociació i 'advocacy' (8 ECTS)
 • Gestió de persones (3 ECTS)
 • Màrqueting digital (4 ECTS)
 • Llenguatges de programació (4 ECTS)
 • Projecte de final de grau I (6 ECTS)

Semestre: Segon

 • Llengua VI (àrab, francès, xinès i castellà) (4 ECTS)
 • Màrqueting internacional (4 ECTS)
 • Seminari VIII: Seminari VIII: Projecte de Planificació i Comunicació Global (8 ECTS)
 • Assignatura optativa II (3 ECTS)
 • Negocis internacionals (3 ECTS)
 • Anàlisi i ciències de dades (3 ECTS)
 • Projecte de final de grau II (6 ECTS)

Itineraris d’assignatures optatives

 • I: Gestió de comunicació d’afers públics i diplomàcia pública / Gestió de comunicació corporativa i relacions públiques
 • II: Governament global i religions / Governament global i pensament social de l’Església