El grup de recerca GhenderS publica l’estudi sobre les barreres del part normal als hospitals públics de Catalunya
08.06.2020

Es tracta del primer estudi, elaborat pel Grup de Recerca Global Health, Gender and Society (GHenderS), de Blanquerna-URL,  que descriu les experiències de les llevadores en relació a les barreres i els facilitadors del part normal en unitats obstètriques convencionals a Catalunya.

L’estudi, amb el títol “‘Midwives’ experiences of the factors that facilitate normal birth among low risk women in public hospitals in Catalonia (Spain)” i publicat a la revista Midwifery Journal, està liderat pels professors i membres del Grup de Recerca GhenderS, de Blanquerna-Universitat Ramon Llull: Anna Martín, llevadora i autora principal de l’article; Dra. Olga Canet, infermera; i Dr. Ramon Escuriet, llevador i investigador principal del grup.

En aquest estudi hi han participat llevadores d'onze hospitals públics diferents de Catalunya, que descriuen com s'enfronten a diversos reptes i com senten la manca de suport quan promouen el part normal en les sales de parts catalanes.

Les llevadores van identificar diversos factors que compliquen la seva tasca i van destacar com a principals barreres: la manca de suport institucional, amb un nombre insuficient  de llevadores contractades i, de vegades, amb una manca d’instal·lacions ben equipades; les pràctiques existents jerarquitzades i medicalització del part; la dificultat per desenvolupar les pròpies competències professionals i per implementar la pràctica basada en l’evidència.

D’altra banda, els factors que van ser descrits com a facilitadors del part normal van incloure: la percepció positiva de les llevadores en el part normal, identificant l’embaràs i el part com a processos naturals; el seu esforç addicional, més enllà de les cures habituals, i que inclou el suport físic i psicològic continuat; i la consciència de les dones sobre el naixement normal, que fa que se sentin segures en la seva pròpia capacitat de parir.

A més, les llevadores van considerar que el nombre de dones que demanen un part normal augmentava i aquesta demanda semblava ser el principal motor de la transformació de la pràctica de llevadora, des d’un plantejament medicalitzat fins a un enfocament fisiològic al part. Per tant, moltes llevadores van identificar-ho com una oportunitat per implementar canvis de manera que les dones estiguin més implicades en el procés de presa de decisions i les llevadores actuen com a advocades.

A partir dels resultats d’aquest estudi i l’evidència científica disponible, s’han proposat diverses recomanacions per a la pràctica clínica, la formació i la recerca.

Podeu llegir l’article complet en aquest enllaç.