Durada 5 anys
Horari matí i tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 354 ECTS
Preinscripció Oberta
Modalitat Presencial
grau11-DG-EPPS

L’estudiant que cursa el doble grau ha de realitzar dos Treballs de Final de Grau, un per a cada grau que vol titular.

TFG Grau en Educació Infantil

TFG Grau en Educació Primària

TFG Grau en Psicologia