Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Diploma d’especialització universitària en Pràctiques Fonamentades per a la Innovació Educativa

DEU en Pràctiques Fonamentades per a la Innovació Educativa
 • Modalitat
  Semipresencial
 • Idiomes
  Català
 • Durada
  1 curs acadèmic
 • Crèdits
  30
 • Horari

  Dimarts (presencial) i dijous (en línia sincrònic) de 17.30 a 20.30 h.

 • Data d'inici
  Octubre 2023
 • Places
  30
 • Localització

  En línia

  Blanquerna-URL - Carrer del Císter, 34. 08022 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport

Tres raons per escollir aquest Títol

Professorat

Amb àmplia experiència en l'àmbit de l'educació.

Formació específica

Sobre metodologies competencials que afavoreixin els processos d'ensenyament i aprenentatge en l'àmbit escolar.

Canvi

Adquisició de coneixements, habilitats i recursos per a gestionar processos d'innovació educativa.

Liderem processos de canvi i millora educativa en el nostre centre

Com han influït els canvis socials, tecnològics i culturals del segle XXI a l'escola i a l'educació? Quines pràctiques educatives són coherents amb un model d'ensenyament i aprenentatge competencial? Quines pràctiques educatives estan fonamentades pel coneixement científic en l'àmbit de l'educació? Aquestes són les tres qüestions clau que guien el desenvolupament del programa formatiu. La finalitat és que els mestres dissenyin i implementin pràctiques fonamentades i que disposin de les eines que els permeti avaluar el seu impacte en el seu context escolar. Des d'aquest marc apostem per ajudar als mestres i professors a desenvolupar la seva identitat professional com a indagadors de la seva pràctica.

A qui va dirigit

Va adreçat als mestres d’educació Infantil i Primària, i als professors d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius que volen introduir canvis en la seva programació i tasca docent amb l’objectiu de millorar l’aprenentatge dels seus alumnes. Així mateix, també s’adreça als coordinadors, caps d’estudi, directors i altres professionals que vulguin liderar aquests canvis des dels centres educatius o l’administració educativa.

Descobreix més sobre el Diploma d’Especialització Universitària en Pràctiques Fonamentades per a la Innovació Educativa

Els coordinadors del màster us ho expliquen.

Diploma d’Especialització Universitària en Pràctiques Fonamentades per a la Innovació Educativa

Notícies

Informació acadèmica

Recursos Tecnològics FPCEE

Pla d'estudis

Mòdul 1. L’escola del segle XXI (3 ECTS)

Mòdul 2. El treball cooperatiu (3 ECTS)

Mòdul 3. Metodologies per a desenvolupar competències (7 ECTS)

Mòdul 4. Model d’escola inclusiva i el DUA (3 ECTS)

Mòdul 5. Tecnologia i educació (3 ECTS)

Mòdul 6. L’avaluació competencial (3 ECTS)

Mòdul 7. Context institucional i organització de la innovació (3 ECTS)

Mòdul 8. Treball final (5 ECTS)

Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei dels estudiants

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la facultat

Coordinació

Dra. Paula Mayoral [email protected]

Dra. Eva Liesa [email protected]

Professorat

Dra. Anna de Montserrat (FPCEE Blanquerna, URL).

Dra. Eva Liesa (FPCEE Blanquerna, URL).

Dra. Lorena Becerril (UOC).

Dra. Mariona Corcelles (FPCEE Blanquerna, URL).

Dra. Paula Mayoral (FPCEE Blanquerna, URL).

Queca Criach (FPCEE Blanquerna, URL).

Marc Casanova (FPCEE Blanquerna, URL).

Dr. Jordi Simón (FPCEE Blanquerna, URL).

Dr. Miquel Àngel Prats (FPCEE Blanquerna, URL).

Gemma Vallès (Escola IPSE).

Ruth Lladó (La Salle).

Jordi Musons (Escola Sadako).

Dr. Jordi Longàs (FPCEE Blanquerna, URL).

Dr. Marc Franco (FPCEE Blanquerna, URL).

Dr. David Bueno (UB)

Coral Regí (Escola Virolai).

Dr. Carles Monereo (UAB).

Dra. Ingrid Sala (FPCEE Blanquerna, URL).

Dra. Carme Flores (FPCEE Blanquerna, URL).

Dra. Mònica Albertí

Fases del procés d’admissió

El procés d’admissió als estudis de títol propi de la facultat es desenvolupa en tres moments:

 1. Preinscripció
 2. Admissió
 3. Matrícula

Preinscripció

La preinscripció es pot fer virtualment (accedint a Preinscripció | Blanquerna o a través de l'opció de preinscripció de cada titulació) i també presencialment a la facultat.

Per a la preinscripció en línia, caldrà:

 1. Donar-se d’alta al sistema de registre únic, crear un usuari (si no s’havia obtingut amb anterioritat) i seguir les indicacions per completar-la.
 2. Pagament de 50 € (import no retornable, en concepte de drets i tràmits de preinscripció) que es pot fer amb targeta de crèdit o de dèbit, mitjançant un procés segur i confidencial de BBVA.
 3. Pujar la documentació sol·licitada a través del dipòsit de documents:
 • DNI (per les dues cares)
 • Currículum vitae
 • En algunes formacions, cal adjuntar altres documents, si així ho indica la pàgina de cada titulació.

Admissió

Un cop feta la preinscripció, es proposa a la persona interessada una data per fer una entrevista amb la coordinació de la titulació, que valorarà la seva idoneïtat i resoldrà els possibles dubtes amb relació al curs al qual es matricula. Acabada la valoració, s'informarà l'estudiant sobre el resultat de l'entrevista i què ha de fer per matricular-s'hi, si escau.

Abans de la matrícula, la persona interessada ha de pujar el títol o resguard del títol dels estudis universitaris cursats al dipòsit de documents. Si no se'n disposa, es podrà cursar la formació, però no se'n rebrà el títol i, en lloc seu, s'obtindrà un certificat o diploma d'extensió universitària.

Matrícula

Un cop valorada la documentació anterior, i quan hi hagi un grup suficient d'estudiants preinscrits, cada candidat rebrà la confirmació i la informació necessària per poder matricular-s'hi. La matriculació representa l'obtenció definitiva de la plaça i es farà efectiva en els terminis que s'indiquin en el correu electrònic de confirmació.

En el moment de la matrícula, l'estudiant disposarà dels dos dies laborables següents per fer-ne efectiu l'import, mitjançant pagament per transferència, targeta de crèdit o codi de barres. El pagament dels estudis es podrà fer de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès, mitjançant domiciliació bancària (Instruccions per enviar el Document SEPA signat a Blanquerna)

Els preus es poden actualitzar cada curs acadèmic. Una vegada formalizada la matrícula, l'import abonat no es retornarà sota cap concepte. La preinscripció i la matrícula podran quedar obertes fins a 15 dies abans de l'inici del curs, sempre que hi hagi places disponibles.

Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d'ensenyament entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment en què s'efectua el pagament. El pagament inclou l'assegurança corresponent i, per als menors de vint-i-vuit anys, l'assegurança escolar obligatòria. Si es renuncia a la plaça, es perdrà íntegrament qualsevol quantitat ja abonada.

L'estudiant accepta les normes d'ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna. Les dades personals de l'estudiant seran incloses en un fitxer automatizat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució.

D'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l'estudiant té el dret d'accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s'indiqui quin dret vol exercir.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment de fer la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l'estudiant el pot consultar sempre que ho vulgui a la seva intranet.

La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de matriculacions necessàries. En aquest cas, l'import satisfet en concepte de matrícula i preinscripció es retornarà íntegrament.

Alumnat estranger

Les persones sol·licitants amb estudis d’accés cursats fora d’Espanya han d’obtenir un certificat expedit per l’òrgan competent (universitat, ambaixada, consolat) i acreditar que els estudis d’accés faculten, al país d’expedició, per a l’accés als estudis de màster o postgrau.

És responsabilitat de l'estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Les persones sol·licitants podran demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l'obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d'accés i admissió. Una vegada la persona sol·licitant hagi estat admès i hagi formalitzat la matrícula, pot sol·licitar, si ho desitja, una carta d'admissió a Secretaria Académica abonant-ne les taxes corresponents.

Contacta amb nosaltres

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o de matrícula, pots contactar amb el Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat
[email protected]

Preu curs 2023-24

2.610,00 €
Preu curs complet
87,00 €
Preu crèdit curs 2023-24

Finançament: l’import es pot abonar fraccionadament seguint el pla de pagament següent

871,74 €
Pagament inicial 2023
869,13 €
Pagament desembre 2023
869,13 €
Pagament març 2024
Biblioteca de la Facultat de Psicologia Ciències de l'Educació i de l'Esport

Beques i ajuts Blanquerna

logo

Excel·lència és futur