Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Diploma d’especialització universitària en Creació i Lideratge de Xarxes per l’Èxit Educatiu en Contextos d’Alta Complexitat

Preinscripció oberta

DEU Creació i Lideratge de Xarxes
 • Modalitat
  En línia
 • Idiomes
  Castellà
 • Durada
  1 curs acadèmic
 • Crèdits
  30
 • Horari

  Cada dijous de 15.30 h a 18 h (classes sincròniques i tutories) (si no has fet el TEU en Treball en Xarxa per a l’Èxit Educatiu en Contextos d’Alta Complexitat)
  Cada dimarts de 15.30 a 18 h (classes sincròniques i tutories en línia, a excepció d’aquells que es refereixen al seminari d'especialització territorial, Matèria 10)

 • Data d'inici
  Octubre 2023
 • Places
  250
 • Localització

  En línia

 • Facultat

  Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport

A qui va dirigit

Aquest curs està adreçat a persones graduades, llicenciades i diplomades en Educació, Pedagogia, Psicopedagogia, Psicologia, Treball Social, Educació Social, Sociologia, Logopèdia i altres disciplines afins. En el cas d’estudiants amb titulacions estrangeres podran accedir aquells que acreditin la formació equivalent segons els plans d’estudis del país de referència.

També s’admetran altres persones amb títols universitaris oficials que hagin obtingut la corresponent capacitació pedagògica (CAP, Màster de Secundària) i/o que demostrin amb el seu CV experiència i relació amb el sector de l‘educació ja sigui com educadors o gestors.

Finalment, també hi podran accedir a aquesta formació aquelles persones que sense tenir titulació universitària demostrin un mínim de 5 anys d’experiència professional dins el sector de l’educació. En aquest cas els estudiants només podran optar a obtenir un Certificat d’Extensió Universitària.

Tres raons per escollir aquest màster

Lideratge de xarxes

Competència per promoure, consolidar i dinamitzar estratègies de treball en xarxes col·laboratives, principalment d'arrelament territorial, per a la millora de la inclusió i de l'èxit educatiu.

Pobresa infantil

Situació de precarietat de recursos socioeconòmics que afesta als percentatges d'infants i adolescents, n'incrementa la vulnerabilitat i en condiciona les oportunitats d'aprenentatge, autonomia, accés a drets socials i desenvolupament d'una vida digna.

Èxit educatiu

Desenvolupament de les competències d'aprenentatge per a la vida que permeten la màxima autonomia personal i el ple exercici de la ciutadania. Suposa tant assolir l'èxit en les trajectòries escolars i la formació acreditada com una inclusió social positiva.

En els darrers anys assistim a l'emergència de les xarxes de centres educatius i xarxes socioeducatives cercant la millora de l'èxit escolar i la inclusió educativa. Aquesta nova forma de treball professional esdevé una de les innovacions educatives i socials més potents en diversos llocs del mon, cercant l'ampliació o enriquiment dels entorns d'aprenentatge i la construcció de capital social comunitari. La col·laboració en xarxa entre els diferents nivells de l'Administració i els actors locals (escoles, instituts, serveis socials, entitats del tercer sector, serveis de salut, empreses, etc.) materialitza el principi de coresponsabilitat educativa i dóna sostenibilitat als projectes de millora contínua des de la perspectiva d'equitat. Estan sent una efectiva forma de treball en contextos complexos i d'alta vulnerabilitat. Alguns exemples de referència en el nostre context iberoamericà són: el Plans Educatius d'Entorn, el projecte Educació 360º i el programa CaixaProinfància, entre d'altres experiències consolidades a Espanya; las Redes de Mejoramiento Escolar i la Red de Escuelas Líderes, a Xile; las Redes de Escuelas ALDA, a Paraguai; o la Red de Escuelas de Aprendizaje, a Argentina. Com en altres experiències precursores d'aquest nou paradigma, anteriorment sorgides a EE.UU., França, Escòcia, Austràlia o Dinamarca, es confirma el potencial d'aquestes iniciatives de col·laboració transversal en millores d'inclusió educativa, cohesió social, rendiments escolars i aprenentatge/ desenvolupament professional.

El títol que presentem cerca formar professionals en la promoció, lideratge i avaluació de xarxes per a l'èxit educatiu, donant una sòlida formació teòrico-pràctica, coneixement de bones pràctiques i recursos per al treball en xarxa. Complementa el títol d'expert, ampliant les competències i recursos centrats en l'acompanyament socioeducatiu, l'apoderament d'infants, adolescents i famílies i l'èxit educatiu amb les competències de dinamització i lideratge de les xarxes.

Aquest curs està inclòs en el Pla de Formació directiva en el marc del Programa CaixaProInfància que pretén enfortir la qualitat i sostenibilitat, apoderant encara més a les entitats i promocionant el desenvolupament professional dels equips.

Si formes part d’una entitat de la xarxa CaixaProinfància podràs accedir amb unes condicions especials de cofinançament en aquesta formació, les quals es concreten a la carta que la teva entitat ha rebut juntament amb les instruccions.

Des de Blanquerna us hem preparat una via de preinscripció especifica per aquest fi. Per més informació sobre aquest procés contacteu: [email protected]

Notícies

Informació acadèmica

Recursos Tecnològics FPCEE

Pla d'estudis

Mòdul obligatori (15 ECTS)

Matèria 1. Fonaments de la innovació educativa en temps de complexitat (3 ECTS)

Matèria 2. Anàlisi i interpretació de l’abandonament i el fracàs escolar (3 ECTS)

Matèria 3. Context psicosocial i educatiu de la pobresa infantil (3 ECTS)

Matèria 4. Ecosistemes d’aprenentatge i lideratge de xarxes per a l’èxit educatiu (3 ECTS)

Matèria 5. Un cas d’èxit: el Programa CaixaProinfància com a model d’acció integral i en xarxa (3 ECTS)

Mòdul optatiu (9 ECTS): de les següents escollir només 3 de les 5 matèries optatives de 3 ECTS

Matèria 6. Acompanyament psicosocial i empoderament de les famílies en l’acció educativa en xarxa (3 ECTS)

Matèria 7. Transició escola-treball i empoderament de la joventut (3 ECTS)

Matèria 8. El suport de les TIC per a la dinamització del treball en xarxa (3 ECTS)

Matèria 9. Prevenció i promoció del benestar professional: una mirada des de la salut i l’ètica (3 ECTS)

Matèria 10. Seminari d’especialització en lideratge de xarxes territorials (3 ECTS). A tenir en compte: consisteix en una estada d’una setmana a una de les ciutats de l’estat espanyol on es desenvolupa el programa CaixaProinfància (València, Málaga o Barcelona) final gener 2024, dates a concretar. L’elecció de la ciutat es realitzarà posteriorment quan el curs estigui iniciat segons preferències dels estudiants i disponibilitat de places a cada ciutat.

Treball Final de Diploma (6 ECTS)

Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei dels estudiants

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la facultat

Direcció

Dr. Jordi Longás Mayayo.

Coordinació

Dra. Irene Cussó Parcerisas.

Professorat

Dr. Jordi Riera i Romaní (Doctor en Pedagogia, Professor Catedràtic de la FPCEE Blanquerna-URL, expert en Pedagogia Social, IP del Grup de recerca consolidat PSITIC).

Dr. Jordi Longás Mayayo (Doctor en Pedagogia, Professor contractat doctor de la FPCEE Blanquerna-URL. Director Executiu Equip de Direcció Científica de CaixaProinfància. Membre del Grup de recerca consolidat PSITIC de la URL, expert en xarxes socioeducatives).

Dra. Mireia Civís Zaragoza (Doctora en Pedagogia, Professora Titular de la FPCEE Blanquerna-URL i coordinadora grau Educació. Membre del Grup de recerca consolidat PSITIC de la URL, experta en desenvolupament comunitari).

Dr. Xavier Àvila i Morera (Doctor en Ciències de l’Educació. Professor de la FPCEE Blanquerna. Membre del Grup de recerca consolidat PSITIC de la URL, expert en la utilització educativa de recursos TIC a l’aula).

Dr. Jesús Vilar Martín (Doctor en Pedagogia, professor i director acadèmic de Grau a la FESTS Pere Tarrés-URL, expert en ètica professional).

Dra. Alezandra Torres Castaño (Doctora en Psicologia, Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC), experta en disseny de programes socials i acompanyament de població vulnerable).

Dr. Jordi Diaz-Gibson (Doctor en Ciències de l’Educació. Professor de la FPCEE Blanquerna. Membre del Grup de recerca consolidat PSITIC de la URL).

Dra. Irene Cussó Parcerisas (Doctora en Ciències de l’Educació. Professora de la FPCEE Blanquerna i FESTS Pere Tarrés. Membre del Grup de recerca consolidat PSITIC de la URL).

Dra. Victòria Fernández-Puig (Doctora en Psicologia, professora associada a la FPCEE Blanquerna-URL, experta en salut laboral i riscos psicosocials).

Sra. Alicia González Caparrós (Coordinadora de Ciudad del projecte CaixaProinfancia a la Regió de Murcia que realitza la Fundación Cepaim).

Sr. César Francisco Gonzalez Saavedra (Llicenciat en Història, Membre del Grup de recerca consolidat PSITIC de la URL).

Sr. Juan Carlos García Fernández (Llicenciat en ciències de l’educació, Membre de Redes Sociedad Cooperativa).

Sra. Silvia Diana Jens (Llicenciada en Psicología, Membre de Redes Sociedad Cooperativa).

Sra. Arantxa Gutiérrez García (Diplomada en Educació Social, Membre de La Asociación de Desarrollo Comunitario Gazteleku).

Sr. Josep Torrico Catalán (Educador Social, Membre de la Fundació Marianao i Professor de la FESTS Pere Tarrés).

Es compta amb la participació de professors convidats de les Universitats de València, Balears, Màlaga, Comillas, Deusto i Autònoma de Barcelona.

Contacte

Dr. Jordi Longás Mayayo - [email protected]

Dra. Irene Cussó Parcerisas - [email protected]

Fases del procés d’admissió

El procés d’admissió als estudis de títol propi de la facultat es desenvolupa en tres moments:

 1. Preinscripció
 2. Admissió
 3. Matrícula

Preinscripció

La preinscripció es pot fer virtualment (accedint a Preinscripció | Blanquerna o a través de l'opció de preinscripció de cada titulació) i també presencialment a la facultat.

Per a la preinscripció en línia, caldrà:

 1. Donar-se d’alta al sistema de registre únic, crear un usuari (si no s’havia obtingut amb anterioritat) i seguir les indicacions per completar-la.
 2. Pagament de 50 € (import no retornable, en concepte de drets i tràmits de preinscripció) que es pot fer amb targeta de crèdit o de dèbit, mitjançant un procés segur i confidencial de BBVA.
 3. Pujar la documentació sol·licitada a través del dipòsit de documents:
 • DNI (per les dues cares)
 • Currículum vitae
 • En algunes formacions, cal adjuntar altres documents, si així ho indica la pàgina de cada titulació.

Admissió

Un cop feta la preinscripció, es proposa a la persona interessada una data per fer una entrevista amb la coordinació de la titulació, que valorarà la seva idoneïtat i resoldrà els possibles dubtes amb relació al curs al qual es matricula. Acabada la valoració, s'informarà l'estudiant sobre el resultat de l'entrevista i què ha de fer per matricular-s'hi, si escau.

Abans de la matrícula, la persona interessada ha de pujar el títol o resguard del títol dels estudis universitaris cursats al dipòsit de documents. Si no se'n disposa, es podrà cursar la formació, però no se'n rebrà el títol i, en lloc seu, s'obtindrà un certificat o diploma d'extensió universitària.

Matrícula

Un cop valorada la documentació anterior, i quan hi hagi un grup suficient d'estudiants preinscrits, cada candidat rebrà la confirmació i la informació necessària per poder matricular-s'hi. La matriculació representa l'obtenció definitiva de la plaça i es farà efectiva en els terminis que s'indiquin en el correu electrònic de confirmació.

En el moment de la matrícula, l'estudiant disposarà dels dos dies laborables següents per fer-ne efectiu l'import, mitjançant pagament per transferència, targeta de crèdit o codi de barres. El pagament dels estudis es podrà fer de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès, mitjançant domiciliació bancària (Instruccions per enviar el Document SEPA signat a Blanquerna)

Els preus es poden actualitzar cada curs acadèmic. Una vegada formalizada la matrícula, l'import abonat no es retornarà sota cap concepte. La preinscripció i la matrícula podran quedar obertes fins a 15 dies abans de l'inici del curs, sempre que hi hagi places disponibles.

Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d'ensenyament entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment en què s'efectua el pagament. El pagament inclou l'assegurança corresponent i, per als menors de vint-i-vuit anys, l'assegurança escolar obligatòria. Si es renuncia a la plaça, es perdrà íntegrament qualsevol quantitat ja abonada.

L'estudiant accepta les normes d'ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna. Les dades personals de l'estudiant seran incloses en un fitxer automatizat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució.

D'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l'estudiant té el dret d'accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s'indiqui quin dret vol exercir.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment de fer la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l'estudiant el pot consultar sempre que ho vulgui a la seva intranet.

La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de matriculacions necessàries. En aquest cas, l'import satisfet en concepte de matrícula i preinscripció es retornarà íntegrament.

Alumnat estranger

Les persones sol·licitants amb estudis d’accés cursats fora d’Espanya han d’obtenir un certificat expedit per l’òrgan competent (universitat, ambaixada, consolat) i acreditar que els estudis d’accés faculten, al país d’expedició, per a l’accés als estudis de màster o postgrau.

És responsabilitat de l'estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Les persones sol·licitants podran demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l'obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d'accés i admissió. Una vegada la persona sol·licitant hagi estat admès i hagi formalitzat la matrícula, pot sol·licitar, si ho desitja, una carta d'admissió a Secretaria Académica abonant-ne les taxes corresponents.

Contacta amb nosaltres

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o de matrícula, pots contactar amb el Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat
[email protected]

Preu curs 2023-24

87 €
Preu crèdit curs 2023-24

Matrícula 1r curs: 1.305 €

435,88 €
Pagament inicial
434,56 €
Pagament desembre 2023
434,56 €
Pagament març 2024

Matrícula 2n curs: 1.305 €*
*Aquest és el preu previst segons el preu crèdit anunciat pel curs 2023/24 que pot sofrir modificacions pel curs 2024/25

435,88 €
Pagament inicial
434,56 €
Pagament desembre 2024
434,56 €
Pagament març 2025
Biblioteca de la Facultat de Psicologia Ciències de l'Educació i de l'Esport

Beques i ajuts Blanquerna

logo

Excel·lència és futur