Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Diploma d’especialització universitària en Fonaments de Teràpia Sistèmica

Preinscripció oberta

Diploma d’Especialització Universitària en Fonaments de Teràpia Sistèmica
 • Modalitat
  En línia
 • Idiomes
  Castellà
 • Durada
  2 cursos acadèmics
 • Crèdits
  30
 • Horari

  1r curs: dimarts de 12 a 15.30
  2n curs: dijous de 12 a 15.30

 • Data d'inici
  Octubre 2022
 • Places
  50
 • Localització

  Formació en línia

 • Facultat

  Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport

A qui va dirigit

Psicòlegs, psiquiatres i altres professionals de l’àmbit assistencial, sanitari, psicosocial i/o psicoeducatiu.

Tres raons per escollir aquest títol

Professorat

Amb una gran experiència clínica, docent i investigadora en models sistèmics.

Oportunitat

Pels professionals en formació que desitgin integrar, desenvolupar i complementar les seves competències professionals.

Mirada relacional

Integrant intervencions individuals, familiars i de parella així com en altres contextos relacionals.

És una formació clínica impartida en format virtual dirigida a psicòlegs/ogues, psiquiatres, així com d’altres professionals de l’àmbit assistencial, sanitari, psicosocial i/o psicoeducatiu. Aquest diploma té com a objectiu principal proporcionar una sòlida fonamentació teòrica i conceptual basada en l’enfocament sistèmic, de tal forma que el coneixement que se’n desprengui permeti l’adquisició i implementació d’estratègies i tècniques per tal d’intervenir professionalment com a terapeutes sistèmics. El diploma pretén resultar una oportunitat pels professionals en formació que desitgin no només aproximar-se a l’enfocament sistèmic, sinó també integrar, desenvolupar i complementar les seves competències professionals des d’aquesta mirada, enfortint i destacant així l’aplicabilitat pràctica dels continguts treballats. La nostra àmplia experiència docent, investigadora i clínica en l’àmbit de la teràpia sistèmica pretén nodrir aquesta formació amb el propòsit que suposi una proposta enriquidora en l’exercici professional.

Notícies

Informació acadèmica

Recursos Tecnològics FPCEE

Pla d'estudis

Primer curs

Mòdul 1. Bases Teòriques del Model Sistèmic (5 ECTS)

Mòdul 2. El procés terapèutic sistèmic I (3 ECTS)

Mòdul 3. Teràpia de parella (2 ECTS)

Mòdul 4. La intervenció terapèutica sistèmica (4 ECTS)

Mòdul 5. La figura del terapeuta (1 ECTS)

Segon curs

Mòdul 6. La teràpia sistèmica en front a la psicopatologia (5 ECTS)

Mòdul 7. El procés terapèutic sistèmic II (3 ECTS)

Mòdul 8. Intervenció sistèmica en contextos no clínics (2 ECTS)

Mòdul 9. Treball final de diploma (5 ECTS)

Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei dels estudiants

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la facultat

Coordinació

Dra. Lourdes Artigas (URL)

Prof. Eduard Carratalà (Escola de Teràpia Familiar de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau)

Professorat

Dra. Ana Andrés

Dra. Lourdes Artigas

Dra. Meritxell Campreciós

Prof. Eduard Carratala

Dr. Juan José Cuervo

Dra. Cristina Günther

Dra. Clara Mateu

Prof. Pablo Quiroga

Prof. Victor Silva

Dra. Anna Vilaregut

Fases del procés d’admissió

El procés d’admissió als estudis de títol propi de la facultat es desenvolupa en tres moments:

 1. Preinscripció
 2. Admissió
 3. Matrícula

Preinscripció

La preinscripció es pot fer virtualment (accedint a Preinscripció | Blanquerna o a través de l'opció de preinscripció de cada titulació) i també presencialment a la facultat.

Per a la preinscripció en línia, caldrà:

 1. Donar-se d’alta al sistema de registre únic, crear un usuari (si no s’havia obtingut amb anterioritat) i seguir les indicacions per completar-la.
 2. Pagament de 50 € (import no retornable, en concepte de drets i tràmits de preinscripció) que es pot fer amb targeta de crèdit o de dèbit, mitjançant un procés segur i confidencial de BBVA. Els alumni estan exempts del pagament.
 3. Pujar la documentació sol·licitada a través del dipòsit de documents:
 • DNI (per les dues cares)
 • Currículum vitae
 • En algunes formacions, cal adjuntar altres documents, si així ho indica la pàgina de cada titulació.

Admissió

Un cop feta la preinscripció, es proposa a la persona interessada una data per fer una entrevista amb la coordinació de la titulació, que valorarà la seva idoneïtat i resoldrà els possibles dubtes amb relació al curs al qual es matricula. Acabada la valoració, s'informarà l'estudiant sobre el resultat de l'entrevista i què ha de fer per matricular-s'hi, si escau.

Abans de la matrícula, la persona interessada ha de pujar el títol o resguard del títol dels estudis universitaris cursats al dipòsit de documents. Si no se'n disposa, es podrà cursar la formació, però no se'n rebrà el títol i, en lloc seu, s'obtindrà un certificat o diploma d'extensió universitària.

Matrícula

Un cop valorada la documentació anterior, i quan hi hagi un grup suficient d'estudiants preinscrits, cada candidat rebrà la confirmació i la informació necessària per poder matricular-s'hi. La matriculació representa l'obtenció definitiva de la plaça i es farà efectiva en els terminis que s'indiquin en el correu electrònic de confirmació.

En el moment de la matrícula, l'estudiant disposarà dels dos dies laborables següents per fer-ne efectiu l'import, mitjançant pagament per transferència, targeta de crèdit o codi de barres. El pagament dels estudis es podrà fer de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès, mitjançant domiciliació bancària (Instruccions per enviar el Document SEPA signat a Blanquerna)

Els preus es poden actualitzar cada curs acadèmic. Una vegada formalizada la matrícula, l'import abonat no es retornarà sota cap concepte. La preinscripció i la matrícula podran quedar obertes fins a 15 dies abans de l'inici del curs, sempre que hi hagi places disponibles.

Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d'ensenyament entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment en què s'efectua el pagament. El pagament inclou l'assegurança corresponent i, per als menors de vint-i-vuit anys, l'assegurança escolar obligatòria. Si es renuncia a la plaça, es perdrà íntegrament qualsevol quantitat ja abonada.

L'estudiant accepta les normes d'ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna. Les dades personals de l'estudiant seran incloses en un fitxer automatizat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució.

D'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l'estudiant té el dret d'accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s'indiqui quin dret vol exercir.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment de fer la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l'estudiant el pot consultar sempre que ho vulgui a la seva intranet.

La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de matriculacions necessàries. En aquest cas, l'import satisfet en concepte de matrícula i preinscripció es retornarà íntegrament.

Alumnat estranger

Les persones sol·licitants amb estudis d’accés cursats fora d’Espanya han d’obtenir un certificat expedit per l’òrgan competent (universitat, ambaixada, consolat) i acreditar que els estudis d’accés faculten, al país d’expedició, per a l’accés als estudis de màster o postgrau.

És responsabilitat de l'estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Les persones sol·licitants podran demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l'obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d'accés i admissió. Una vegada la persona sol·licitant hagi estat admès i hagi formalitzat la matrícula, pot sol·licitar, si ho desitja, una carta d'admissió a Secretaria Académica abonant-ne les taxes corresponents.

Contacta amb nosaltres

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o de matrícula, pots contactar amb el Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat
[email protected]

Preu curs 2022-23

97,06 €
Preu crèdit curs 2022-23

Finançament: l’import es pot abonar fraccionadament seguint el pla de pagament següent
Matrícula 1r curs: 1.455,90 €

486,28 €
Pagament inicial 2022
484,81 €
Pagament desembre 2022
484,81 €
Pagament març 2023

Matrícula 2n curs: 1.455,90 €*
*Aquest és el preu previst segons el preu crèdit anunciat pel curs 2022/23 que pot sofrir modificacions pel curs 2023/24

486,28 €
Pagament inicial 2023
484,81 €
Pagament desembre 2023
484,81 €
Pagament març 2024
Biblioteca de la Facultat de Psicologia Ciències de l'Educació i de l'Esport

Beques i ajuts Blanquerna

blanquerna logo rounded

Excel·lència és futur