Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

Formació acadèmica

1998 | Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya | CERTIFICAT D'APTITUD PEDAGÒGICA

1995 | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya | ENGINYERA INDUSTRIAL

Perfil professional

Experiència professional

2021 - Actualitat | UAB | Formadora al Màster en suports per a la Inclusió Educativa i Social | Formadora a l’assignatura “Tecnologia inclusiva"

2021 - Actualitat | GOIB Govern Illes Balears. EADIVI | Formadora a l'Equip específic d'atenció a l'alumnat amb NEE associades a discapacitat sensorial visual (EADIVI) | Curs "Adaptacions tecnològiques per alumnes amb deficiència sensorial visual"

2013 - 2020 | UB - CRE ONCE BARCELONA | Formadora al Màster en Educació Inclusiva UB-CRE ONCE Barcelona. | Sessió “Recursos digitals i eines tiflotècniques per a l’alumnat amb discapacitat visual”. CRE ONCE Barcelona. 2h. Per curs.

2013 - Actualitat | UIC (Universitat Internacional de Catalunya) - CRE ONCE Barcelona (Centre de Recursos Educatius ONCE) | Formadora a la Menció d’Educació Especial del Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària | Formadora “Recursos digitals i eines tiflotècniques per a l’alumnat amb discapacitat visual”. 4h. Per curs.

2009 - Actualitat | Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport. Blanquerna (Universitat Ramon Llull). | Formadora a MADI (Màster universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva. MADI) | Sessions sobre Discapacitat visual en l'assignatura de discapacitat sensorial. Del 2009 al 2019 col·laboració en una sessió de Tecnologia i discapacitat visual.

2005 - 2014 | Generalitat de Catalunya | Formadora telemàtica i editora de materials | Formadora telemàtica i creadora de materials d’estratègies TAC per a la inclusió de l’alumnat amb discapacitat visual. Plataforma Xtec.

1997 - Actualitat | ONCE - Centre de Recursos Educatius Barcelona | Coodinadora Seminari de Tecnologia nivell estatal, Coordinadora Servei TIC CRE ONCE Barcelona, Professora TIC, Coordinadora ACCEDO Barcelona | Impulsar l'ús de la tecnologia accessible a les escoles amb alumnes amb discapacitat visual. Formació, elaboració de materials, impulsar professionals, etc.

1996 - 2002 | Epoxsyma SA | Responsable de Qualitat i medi ambient | Implantació norma Qualitat ISO 9000, procediments, auditories. Norma ISO 14000

1990 - 1997 | ONCE | Especialista informàtica | Ajudant en el control de sistemes informàtics

1985 - 1990 | ONCE Agencia Santa Coloma | Administratiu | Atenció als venedors, comptabilitat

Impartició recent

Doctorats i Màsters Universitaris

Discapacitat sensorial Màster Universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva.MADI-1

Estudis Propis

Discapacitat auditiva. Títol d'Expert/a Universitari/a en Atenció a la Diversitat en Entorns Educatius

blanquerna logo rounded

Excel·lència és futur