Blanquerna-URL t'ajuda a preparar les oposicions d'educació
14.05.2020

Per primera vegada, la institució ofereix un curs en línia de preparació per a oposicions de secundària destinat a opositors a la convocatòria de setembre de 2020.

Blanquerna-URL posa al servei de l’opositor la rigorositat i l'experiència de la universitat en el disseny o revisió de la programació, l’ajuda per la defensa oral i el seguiment individualitzat per ajudar a superar les proves convocades pel Departament d'Educació d'una manera satisfactòria

El curs té una durada de 27 hores de classe, tres hores de grup reduït més dues hores d'atenció individualitzada. Es durà a terme tots els dijous de juny i juliol de 2020, de 17 a 20 h.

Com serà aquest curs?

Durant les classes, les quals es durant a terme íntegrament en línia, s’oferiran les eines necessàries per anar elaborant o millorant la programació. Tanmateix es portaran a terme les revisions oportunes amb atencions en grups reduïts d'un màxim de cinc alumnes. Al finalitzar el curs s’haurà de fer l’exposició de la defensa oral davant del professorat.

El programa del curs és el següent:

MÒDUL 1. Desenvolupament i revisió de la programació i les unitats didàctiques:

 • Introducció a la programació
 • Marc legislatiu
 • Contextualització
 • Marc normatiu
 • Atenció a la diversitat
 • Dissenys metodològic
 • Unitats didàctiques (competències, objectius d’aprenentatge, continguts)
 • Decret d’avaluació

MÒDUL 2. Preparació de la defensa davant del tribunal:

 • Habilitats comunicatives
 • Disseny de materials per a la defensa oral
 • Elaboració d’un guió
 • Vídeo gravació de la defensa oral
 • Correcció segons criteris del Tribunal
 • Assessorament psicopedagògic

El professorat d'aquest curs són mestres i professors amb llarga experiència en la docència i, a més, formadors d'oposicions. 

Per a més informació, podeu consultar el següent enllaç.