Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

Recercat

El Dipòsit de Recerca de Catalunya (RECERCAT) és un dipòsit cooperatiu de documents digitals que inclou la literatura de recerca de les universitats i dels centres d'investigació de Catalunya, com ara articles encara no publicats (preprints), comunicacions a congressos, informes de recerca, working papers, projectes de final de carrera, memòries tècniques, etc.

La finalitat principal de RECERCAT és fer més visible la recerca que es duu a terme a Catalunya augmentant la visibilitat dels documents, dels autors i de les institucions que els emparen.

Actualment, Recercat és el repositori institucional de la URL i dona visibilitat a la producció científica de la universitat, que inclou: articles de revista, contribucions a congressos, informes de recerca i una selecció dels millors TFG i TFM de la universitat.

  • Per què és útil publicar a Recercat?

Gràcies al fet d'estar descrits en protocols internacionals, s’incrementen la seva consulta i visibilitat i es poden recuperar a través de Google i també en repositoris internacionals.

Facilita l'edició electrònica en obert.

Afegeix valor als documents a través de citacions normalitzades, estadístiques de consulta, adreces permanents i mecanismes de preservació.

  • Per saber com publicar al RECERCAT, posa’t en contacte amb la teva biblioteca.

Vols més informació sobre els repositoris?

Els repositoris són dipòsits d'informació emmagatzemada digitalment i consultable de manera remota. Els repositoris més coneguts emanen d'institucions i ofereixen un accés lliure. El seu objectiu és preservar i difondre la publicació científica dels investigadors propis i optimitzar l'impacte de la seva producció facilitant-hi l'accés.

logo

Excel·lència és futur