Grau en Pedagogia

Degree in Pedagogy

Length of program 4 anys
Internships obligatòries
Credits 240 ECTS
Application 7 de febrer de 2017
grau

El graduat en Pedagogia

El títol de Grau en Pedagogia proporciona una formació que capacita als estudiants per dissenyar, implementar i avaluar programes educatius, treballar en la creació i assessorament de material educatiu, analitzar entorns tecnològics i comunicatius en el camp de l’educació, orientar en processos formatius al llarg de la vida i liderar processos d’innovació i canvis educatius en els àmbits de l’educació formal, no formal i informal.

Les dues mencions: Lideratge i innovació educatives i Aprenentatge al llarg de la vida, contribueixen a especialitzar als pedagogs per donar resposta a dues necessitats educatives presents a la societat actual.

La gran xarxa de centres educatius relacionats amb Blanquerna amb més de 60 anys de tradició en l’àmbit educatiu, asseguren una formació molt pràctica i lligada a la realitat.

El teu valor afegit

La metodologia Blanquerna facilita les estratègies per ser un bon professional de la pedagogia, a través del treball en grups reduïts (seminaris) guiats per un professor-tutor, de tutories i atenció personalitzada, de professorat que compagina la docència amb el món professional i de pràctiques obligatòries en centres i institucions de reconegut prestigi. A més, l’estudiant té la possibilitat de fer estades en universitats estrangeres a través de diferents programes de mobilitat.